Horní Dubenky >Novinky
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Novinky

Novinky

Instalace nového faráře

Staršovstvo sboru srdečně na bohoslužby v neděli 16. října 2016 v 15 hodin   Slavnostní bohoslužebné shromáždění, při kterém bude instalován farářem sboru Hynek Tkadleček....

Nedělní škola

každou neděli v čase bohoslužeb   - z kostela odcházíme společně po druhé písni, následuje čtení z Bible a pak má farář "slovo dětem"- slovo na cestu. - jsme stádo oveček na...

Biblická hodina pro děti na faře

od poloviny září se mohou na faře setkávat děti ke své biblické hodině - každý čtvrtek od 17hodin.   Setkání se účastní většinou školní děti, kazatel sboru jim přibližuje...

Od 1. září máme nového faráře

Novým farářem evangelického sboru v Horních Dubenkách je od 1. září 2016 Mgr. Hynek Tkadleček.   * Základem setkávání ve sboru jsou nedělní BOHOSLUŽBY - konají se každou neděli...

V. fáze obnovy kostela a oprava bytu

Začátkem letošního roku (2016) začali práce na opravách farního bytu a v dubnu pak byla zahájena V. etapa obnovy kostela Letošní rok je pro nás stavebně opět poměrně pestrý a v...

K tématu uprchlictví

Dne 2. července 2015 vydala Synodní rada Českobratrské církve evangelické níže uvedené prohlášení.

Horní Dubenky > Novinky