Horní Dubenky >Novinky
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Novinky

Novinky

Přástky na faře - PLETENÍ Z PEDIGU

Otevřené setkání pro každého vyrábění-chtivého. Přijďte k nám na kus řeči u vyrábění a občerstvení.  

Seniorátní zpravodaj na leden 2018

seniorátní informace a pozvání do sborů v našem okolí:          

Vánoční divadelní představení od našich dětí...

17. prosince - třetí adventní neděli - patřilo nedělní zvěstování dobré zprávy našim dětem. Podle scénáře od Evy Decroix a pod režisérským vedením Evy Decroix a Michaely...

Sborový dopis - zima 2017

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na...

Horní Dubenky > Novinky