Horní Dubenky >Novinky
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Novinky

Novinky

Povzbuzení do těchto dnů od faráře sboru

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ Žid 11,1  

Dřevomorka v hornodubenském kostele

už od června 2020 víme, že v našem kostele máme dřevomorku. První sondování a předpověď  boje s ní, byla velmi chmurná, značně nákladná a vlastně nekončící. Radili jsme se pak...

Povzbuzení do těchto dnů od členů Synodní rady

Sestry a bratři v Kristu, přátelé, v čase Díkčinění za úrodu si připomínáme, jak mnoho nám Bůh dává. A v téže době, kvůli úzkosti z nemoci covid-19 přicházíme o mnohé, nač jsme...

PŘERUŠENÍ VŠECH SBOROVÝCH AKTIVIT

Na základě nařízení vlády a doporučení ústředí církve se dnešní (13.10.) staršovstvo sboru usneslo na PŘERUŠENÍ VŠECH SBOROVÝCH AKTIVIT DO ODVOLÁNÍ resp. do NEDĚLE 25. 10....

Farářovo okénko

od dubna 2020 vychází ve Zpravodaji obce Horní Dubenky text od kazatele sboru Hynka Tkadlečka krátké zamyšlení - všednodenní zamyšlení pro nesborový lid - Farářovo...

Aktualizujeme kontakty !

Aktualizujeme kontakty! Máte zájem být informováni ohledně plánovaných akcí ve sboru? Zajímá Vás, co se děje a dít bude? Pak vyplňte jednoduchý formulář a pomozte nám...

Předchozí 1 2 Následující

Horní Dubenky > Novinky