Horní Dubenky >Novinky
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Novinky

Novinky

Zvony pro Aleppo

  Zástupci sboru ČCE v Horních Dubenkách se rozhodli připojit k výzvě "Zvony pro Aleppo"    

Slavnost díkčinění 2016

zveme vás na SLAVNOST DÍKČINĚNÍ bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně - v neděli 23. října 2016 od 9 hodin Během bohoslužeb bude pokřtěna Liliana Dušková, dcera Jany Vítků...

Instalace nového faráře

Staršovstvo sboru srdečně na bohoslužby v neděli 16. října 2016 v 15 hodin   Slavnostní bohoslužebné shromáždění, při kterém bude instalován farářem sboru Hynek Tkadleček....

Biblická hodina pro děti na faře

od poloviny září se mohou na faře setkávat děti ke své biblické hodině - každý čtvrtek od 17hodin.   Setkání se účastní většinou školní děti, kazatel sboru jim přibližuje...

V. fáze obnovy kostela a oprava bytu

Začátkem letošního roku (2016) začali práce na opravách farního bytu a v dubnu pak byla zahájena V. etapa obnovy kostela Letošní rok je pro nás stavebně opět poměrně pestrý a v...

Horní Dubenky > Novinky