Horní Dubenky >Novinky
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Novinky

Novinky

V. fáze obnovy kostela a oprava bytu

Začátkem letošního roku (2016) začali práce na opravách farního bytu a v dubnu pak byla zahájena V. etapa obnovy kostela Letošní rok je pro nás stavebně opět poměrně pestrý a v...

Parrésia

Letní festival Parrésia aneb Labyrint světa a ráj srdce. Letos jubilejní 20. ročník. Program je hotový. UPOZORNĚNÍ !!! Loučení s létem proběhne v SOBOTU 27. 8. 2016 Na plakátu...

nový farář

Dne 13. 3. 2016 byl na výročním sborovém shromáždění zvolen nový farář Hynek Tkadleček. Do sboru nastoupí od 1. 9. 2016.

Od 1. října sbor administrován

Sbor je na přechodnou dobu administrován jihlavským farářem Janem Keřkovským. V současnosti sbor jedná o novém faráři.   V tomto čase se tedy v duchovních záležitostech...

K tématu uprchlictví

Dne 2. července 2015 vydala Synodní rada Českobratrské církve evangelické níže uvedené prohlášení.

Horní Dubenky > Novinky