Jsme křesťané, evangelíci. 

Tvoříme společenství (farní sbor) ve vysočinské obci Horní Dubenky a v jejím okolí. Jako křesťané a křesťanky se hlásíme k příkladu Ježíše Krista. Jeho evangelium, jak je poznáváme v Bibli, je nám nadějí, že svět je v dobrých božích rukou. Tuto naději se snažíme promýšlet uprostřed současného světa, v dialogu s ostatními křesťany i širokou veřejností.

Více o nás

 

Scházíme se každou neděli v 9 hodin ke slavení bohoslužeb.

Organizujeme i setkání pro děti. A také jindy jsme spolu, mladí i staří, při různých příležitostech, besedách či kulturních akcích, které pořádáme po celý rok. V létě pak ještě častěji v rámci festivalu Parrésia, který organizujeme již po víc než čtvrtstoletí.

Aktuální kalendář akcí

 

Jsme otevřeným společenstvím.

Nežijeme jen sami pro sebe, zajímá nás svět kolem. Do našeho společenství zveme všechny, kdo se ptají po vertikále lidského života.
Můžeme vás doprovodit při důležitých událostech vašeho života, jako jsou křest, svatba, pohřeb či jen důvěrný rozhovor s farářem.  Myslíme také na potřebné kolem nás.

Naši lidé

 

Patříme k Českobratrské církvi evangelické.

Ta vznikla v roce 1918 sloučením dřívějších evangelických církví luterského a kalvínského vyznání. Snad proto je evangelická církev otevřená různým pohledům na rozmanité věci ve světě a životě a ve svém demokratickém uspořádání dává přednost rozhovoru a společnému hledání odpovědí a stanovisek. 

Více o naší církvi

Zůstaňte s námi