Horní Dubenky >Výroční zpráva
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Výroční zpráva

Výroční zpráva

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

(rok 2019 ke stažení zde)

* Matriční údaje

K 31. 12. 2019 má sbor 181 kartotéčních členů. Církevní sňatek uzavřeli na území našeho sboru a požehnání manželství přijali Kristian Rainika a Sára Buršíková, Tomáš Drbohlav a Jaromíra Zadražilová, Filip Dus a Tereza Keřkovská a Ladislav Frej a Martina Krátká. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Antonín Talpa z Horních Dubenek, Jan Krásný z Horních Dubenek-Janštejna, Vlasta Bradová z Horních Dubenek, Zdeněk Zanker Počátky-Lučín.

 

* BOHOSLUŽBY

Konaly se 55x s průměrnou účastí 41. Při bohoslužbách v H. Dubenkách nám kromě faráře Hynka Tkadlečka (50x) posloužila řada dalších kazatelů či pověřených laiků: Ester Čašková, Ludmila Míchalová-Mikšíková, Pavel Klimeš, Pavel Kašpar, Pavel Hanych. Při každých bohoslužbách, které vede náš kazatel zazní také tzv. „Slovo dětem“ - promluva k dětem bez ohledu na věk k aktuálnímu dění, případně inspirované liturgickým či světským kalendářem.

Hudební doprovod na naše varhany při bohoslužbách zajišťovali Klára a Pavel Hanychovi (29x), Jana Kašparová 8x, Michal Kešner 6x, Matěj Nosek 3x, společnými silami konfirmandi Martin Chadim, Ema Tkadlečková a Míša Vitků 5x. Dalšími vahraníky byli Ondřej Hájek, Gerlinde Becker, Mária Chadimová a Jiří Schneider. Minimálně jedna píseň při bohoslužbách je doprovázena hrou na kytaru v podání Hynka Tkadlečka či Kláry Hanychové. Mnozí další se podělili o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách - děkujeme.

Před Velikonocemi a před Vánoci nacvičila skupinka zpěváků pod vedením Kláry Hanychové a Pavla Hanycha několik písní na sváteční bohoslužby a učinili je tak ještě o kus svátečnějšími. Zpěváků (z poloviny i mimo sbor) je v průměru 10, před každým vystoupením má příležitostný pěvecký sbor cca 3-4 zkoušky.

 

* KATECHETICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Biblické příběhy pro děti mimo sbor - tato setkávání se konala o poznání v menší intenzitě, než v předešlém roce (nezájem či malý zájem od dětí ve školách) :

ve škole v H. Dubenkách se konalo pravidelně každý týden – celkem 39x (cca 10 dětí)

ve skole v Počátkách se konalo 5x (v průměru 4 děti)

ve škole v Žirovnici se konalo 9x (v průměru 25 dětí)

ve školce v Horní Cerekvi se konalo 1x (15 dětí)

 

Nedělní škola pro děti probíhala po celý rok téměř pravidelně každou neděli, dle přítomnosti dětí v kostele. Učitelkami-průvodkyněmi dětí v nedělní škole po celý rok byly Michaela Kešnerová a Eva Tkadlečková. Počet účastníků NŠ se pohyboval od 3 do 14, v průměru 4 děti. V průběhu roku 2019 přestali do NŠ chodit konfirmandi – ti zůstávají na bohoslubách po celou dobu jejich trvání.

Na faře se také konají biblické hodiny pro děti – předškolní děti se scházely pravidelně každý čtvrtek od tří hodin v počtu od 4 do 9 (39x).

Setkávání starších dětí se změnilo v konfirmační přípravu – setkání probíhalo téměř pravidelně každý týden ve čtvrtek a mládežníci se scházeli v počtu od 3 do 5. (39x). V roce 2019 začal také nový cyklus pro konfirmandy všech sborů horáckého seniorátu – tři z našich konfirmandů se této víkendovky také zúčastnili + v říjnu se konal celocírkevní Sjezd nejen evangelické mládeže, kam jely dvě konfirmandky.

Vánoční divadlo dle scénáře Evy Tkadlečkové s názvem Prorokyně rebelka před a v adventním čase nastudovalo 18 dětí – představení se konalo 22. prosince v kostele. Na toto představení se přišlo podívat 85 lidí.

Na začátku července, ve dnech 6. - 14. července jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína (29 dětí + 9 dospělých). Po celou dobu tábora nás provázel příběh z doby pronásledování nekatolických křesťanů. Děti, rozděleny do třech rodů víc jak týden žily ve vesnici spolu s ovcemi, zkoušely různá řemesla, chránily a nechávaly růst svou víru, ukrývaly Bible a schovávaly se před pronásledovateli. Dětské bohoslužby v kostele na závěr tábora bývají v posledních letech nedělí s největší návštěvností – v roce 2019 to bylo odhadem 110 osob.

Biblické hodiny pro dospělé v postní době se v roce 2019 konal opět v domácnostech členů sboru, jak je zvykem – 6x a také 3x v Domě s pečovatelskou službou v Horní Cerekvi. Biblických hodin v adventní době bylo šest (tři z nich v Pečovatelském domě v Horní Cerekvi) s průměrnou účastí 12 osob.

Setkání s obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Janštejně se v roce 2019 ustálila na četnosti 1x za 14 dnů. jedno dopoledne je věnováno převážně zpívání lidových písní a druhé je pak zaměřeno na čtení a poslech příběhů z Bible či současnosti. Setkání se konalo 23x za průměrné účasti 6 osob.

Kazatel sboru také 1x za 14 dnů dochází do Výchovného ústavu v Počátkách, kde má vyhrazenou hodinu pouze s chovankami VÚ (bez přítomnosti vychovatelů) – pro osobní rozhovory, zpívání s kytarou, čtení a poslech biblických či světských příběhů a následných rozhovorů. Setkání se konalo 23x za průměrné účasti 5 osob.

V roce 2019 se také 2x uskutečnilo setkání kazatele sboru s dívkami z Výchovného ústavu v Janštejně za doprovodu jejich vychovatele (účast 16 dívek).

Během celého roku jsme pokračovali v přípravě výtvarných a rukodělných setkání Přástky na faře – během roku jsme pletli z pedigu, tkali na různých tkalcovských stavech, vyráběli svíčky, domácí kosmetiku nebo šperky z vinutých perel. Přástky na faře se v roce 2019 uskutečnily 6x za průměrné účasti 15 osob.

 

* Ostatní společenské či kulturní aktivity

JARO:

Na konci března jsme připravili Nocování na faře – chtěli jsme být spolu, chtěli jsme zajít do knihovny a rozhodně jsme chtěli usínat na faře. Celé setkání bylo inspiováno knížkou „Dobrodružství pana Wellingtona“ od Hany Klímové Pavlátové – o dvou klucích, kteří pomocí vysloužilého válečného bombardéru objevují svět letců RAF. (účast 12 dětí + 2 dospělý)

Na Zelený čtvrtek jsme uspořádali celodenní výlet – absolvovali jsem Křížovou cestu v Třešti. 9 dětí a tři dospěláci společně prošli všechna zastavení a připomněli jsme si pašijní příběh.

V neděli 12. května při tradičním pokostelovém občerstvení jsem se symbolicky připojili k celorepublikové akci Férová snídaně + Během května jsme také mohli presentovat výstavu s problematikou pěstování kávy v systému Fair Trade.

V roce 2019 se náš sbor již potřetí zapojil do akce Noc kostelů. 24. května byl náš kostel otevřen všem zájemcům o jeho prohlídku (historie kostela, varhan a zvonů). V rámci Noci kostelů zazněl také koncert – na naše kostelní varhany zahrál Ondřej Hájek a dále pak na violoncello Klára Hájková a na trubku Jáchym Hájek skladby starých barokních mistrů. S příchozími jsme se modlili, zpívali a vedli dlouhé a milé rozhovory u občerstvení.

LÉTO:

Večer s vinařem na faře jsme v roce 2019 zažili už podruhé. Tentokrát k nám 7. června přijel Vinař a hudebník Antonín Bukovský z Vinařství Bukovský Kobylí. Krásný večer, dobré víno a hudbu k nám přišlo zažít více jak 40 lidí.

Na neděli 16. června jsme přichystali sborový den s jednotícím názvem „Na množství nehleďte“, což je motto 311. perutě RAF. Po bohoslužbách jsme mohli naslouchat spirituálům v podání strmilovského pěveckého sboru Freedom Chór. Po společném velkolepém obědě pak následovala beseda s téměř 95letým panem Tomášem Lom Löwensteinem, telegrafistou, palubním střelcem, který sloužil u 311. československé bombardovací perutě RAF. Přítomna byla také paní Hana Klímová Bergmannová, která napsala a ilustrovala knihu „Dobrodružství pana Wellingtona“. Kniha je inspirována hrdinstvím letců RAF. Průměrná účast po celý den byla 60 lidí.

Divadelní festival Parrésia se letos konal po třiadvacáté.

Festival byl zahájen v neděli 30. června zážitkovou instalací Předsudky nechte v šatně, kterou jme měli zapůjčenou od organizace Portimo o.p.s. Autorkou designu je Alžběta Hanzalová, která s týmem sociálních pracovníků vyrobila 20 postav. Ty pak přestavují nejužívanější předsudky v současné české společnosti, vyřčené zraňující a odsuzující věty a polopravdy + přidané reálné příběhy.

Pro letošní ročník festivalu se nám podařilo domluvit výstavu, kterou jsem nazvali prozaicky Akvarely Evy Frühaufové – velkoformátové obrazy doplněné texty samotné autorky. Výstavu se nám podařilo presentovat všechny červencové i srpnové neděle (tj. i mimo „festivalové neděle“), vždy po celé dopoledne.

Tradičně je nejnavštěvovanější částí festivalu divadlo na začátku léta, kdy jsou v kostele bohoslužby připravované s dětmi právě ukončeného sborového stanového tábora a pak následuje divadelní představení – letos (14. 7.) to byla italská pohádka s poučením pro děti i dospělé, kterou zahrál Jan Růžička (ze souboru Drak n Roses) s vlastnoručně vyrobenými loutkami – O mlsné Kateřině a strýčkovi vlkovi. (účast 150 osob)

Velký ohlas u diváků také vzbudilo představení od souboru Facka Pižďuchové v neděli 11. srpna. Je to jediná pohádka Václava Havla – tentokrát v režii Sergeje Sanži, jako specificky pojatá, nonverbální herecká akce v originálních kostýmech. (účast 55 osob)

Další představení v neděli 18. 8. zajistil soubor Cylindr Divadla Kampa se scénickým čtením doplněným živou hudbou – Muž, který sázel stromy. Čtení Martina Duška z knihy francouzského spisovatele Jeana Giona s hudebním podkresem v podání Duo Paradiso -Melanie Sabel (flétny) + Štěpán Matějka (kytara) - příběh muže, který sázel naději a sklidil štěstí. (účast 65 osob)

Letos se tradiční Setkání u Studánky Páně pod Javořicí konalo v neděli 25. srpna. Evangelické bohoslužby vedl Pavel Pokorný (farář v Praze Střešovicích, člen synodní rady ČCE) a v druhé části setkání zazněla přednáška od Pavla Hoška (teolog, religionista a vysokoškolský profesor, kazatel Církve bratrské) s názvem Češi mezi vírou, nevírou a pověrou - přednáška byla věnovaná příčinám a důsledkům proměny českého národa od nejzbožnějšího k jednomu z nejbezbožnějších na světě. (účast 130 osob)

Součástí festivalu Parrésia je již tradiční setkání na farské zahradě Loučení se s létem – kdy se neformálně setkáme „okolo stolu“ a můžeme se tak sdílet s přáteli, sousedy a příznivci sboru. Během letošního setkání jsme promítali fotografie z celoročních aktivit sboru + znovu se nám podařilo připravit zážitkovou instalaci Předsudky nechte v šatně. Loučení s létem je završením dvouměsíčních otevřených setkání v kostele a okolo kostela. V pátek 30. srpna se nás na farském dvoře sešlo asi sedmdesát.

PODZIM:

17. listopadu 2020 jsme mohli projevit svou vděčnost za 30let svobody a demokracie a zároveň odhodlání svobodu a demokracii bránit a rozvíjet. Připravili jsem celodenní program sborového dne – Naše svoboda třicet let poté. Dopoledne se konaly bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, kázáním posloužil Petr Brodský, který v našem sboru žil a působil v letech 1981-1987 a byl mu zde odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Před společným obědem jsem pak mohli zažít písničkový recitál Jana Buriana. Po obědě pak následovala beseda na oživení paměti - „Jak jsem tenkrát žil já“ - příchozí společně vzpomínali na pašování závadové literatury, zakládání Občanského fóra u nás na vsi, jaké bylo naše dětství, dospívání či dospělost v socialismu. Od tří hodin jsme promítali film Občanský průkaz. Zapojili jsem se do kampaně Milion Chvilek pro demokracii a v 17,11 se rozezněl náš kostelní zvon jako součást oslav „Nezapomeňme“. Zvonit mohl každý příchozí – jako vzpomínka na své blízké, kteří už nejdou mezi n ámi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil (účast asi 70 lidí).

ZIMA:

Na první adventní neděli jsme se odpoledne sešli v kostele díky adventnímu koncertu – tentokrát kostel rozezněly naše varhany a trubka – koncert provedli Karel Mužátko a Matěj Bok (účast 50 lidí)

Adventní výtvarná dílna se tentokrát konala v sobotu 7. prosince – vyráběli jsme svíčky z gelu, vosku nebo voskových plátů + papírový patchwork, anděly z papíru a vánoční přání. Příchozích dospěláků a dětí bylo 10.

Silvestrovského setkání na konci roku na faře se účastnilo 10 dospělých.

V adventní době jsme se zapojili do projektu Krabice od bot – Za pomoci ochotných dárců jsme dokázali pořídit 140 vánočních dárků pro osoby v nelehké životní situaci - jsou to děti ze sociálně slabých rodin, rodiny ve finanční nouzi, osaměle žijící osoby. Děti, které jsme zapojili do tohoto projektu nám pomohlo vytipovat několik terénních sociálních pracovnic, žijí v našem blízkém okolí.

 

* Staršovstvo

Na výročním sborovém shromáždění 17. března 2019 bylo zvoleno staršovstvo na období 2019-2025.

Členové staršovstva jsou (abecedně):

• Chadim Martin z Horních Dubenek (místokurátor sboru)

• Chadim Zdeněk z Batelova

• Kešner Pavel z Počátek

• Kubiska Miroslav z Horní Cerekve

• Šimek Pavel st. z Batelova (kurátor sboru)

• Šimek Pavel ml. z Batelova

• Škrabalová Milada z Horních Dubenek

• Vojtová Hana z Počátek

• členem staršovstva je také kazatel sboru Hynek Tkadleček

Náhradníci jsou:

• Bendová Iva z Počátek

• Popelková Jarmila ze Strmilova

• Sadílek Jan z Leskovce

Náš sbor má milé staršovstvo, dobře spolupracující, bez konfliktů, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. Máme taky schopného a laskavého kurátora. Staršovstvo se ke svým jednáním a poradám schází pravidelně cca 1x do měsíce (většinou druhé úterý v měsíci).

Členové staršovstva na každém svém setkání společně probírají jednotlivé kapitoly z knihy Poeticko-kritický katechismus (autor Gerd Theissen). Kromě běžné provozní a hospodářské agendy jsou také zaměstnáni rozhodováním ohledně budoucnosti církve a sboru – strategie vedení a financování + liturgie bohoslužeb. Důležitou kapitolou je také správa nemovitostí a pozemků.

 

* PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Většina pracovních setkání se v roce 2019 odehrávala okolo farní budovy – od jara do podzimu jsme se snažili dokončit odvlhčení fary z východní strany domu. Následně na to jsme prováděli pokládku kamenného chodníku na dvorku a z východní strany. Velkou proměnu prodělal také chodník od silnice k domu – starý jsme vykobagrovali a do nových, hlubokých základů položili nový široký kamenný chodník. Během podzimu jsme také provedli obnovu fasády zdiva na východní strany garáže a hospodářských budov. Do pracovních setkání (nejen) mužských členů sboru je dobré přičíst také pomoc při stavění a bourání letního stanového tábořiště v Lovětíně, které náš sbor již léta využívá. Ženská část (ovšem také nejen) sboru zase pečlivě dbá na vysmýčení našeho kostelíku a jeho okolí. Pracovních setkání se účastnilo většinou 3-8 párů rukou, vedení práce a rozdělování jednotlivých prací je na našem kurátorovi.

 

* KOSTEL - VARHANY

Už v roce 2018 jsem se rozhodli vyhlásit účelovou sbírku na financování generální opravy našich kostelových varhan. Současné varhany v našem kostele byly pořízeny roku 1885 a v některých zdrojích je uváděno, že jsou od varhanáře Aloise Kudrny z Pardubic. Jedná se o osmi-rejstříkový nástroj s 6 rej. v manuálu a 2 rej. v pedálu. Varhany, zachované v původním stavu - nástroj dokumentuje zanedbání pravidelné údržby, resp. stářím a při nedávné generální opravě interiéru a střechy kostela nástroj utrpěl mnoho šrámů.

Během roku 2019 proběhla druhá revize nástroje, jeho čištění a tzv. zimní ladění. Velký vliv na stav varhan, píšťal a ladění mají výkyvy klimatických podmínek v půdních prostorách. Bylo nutné zajistit dodávka vzduchu do varhan stejné temperatury jako je v kostele. Na jaře 2019 tak došlo k zásadní změně u vzduchového hospodářství varhan – byl odstraněn starý ventilátor, instalován nový a přesunut z půdy hned za varhany.

Nástroj po výše uvedených úpravách je v takové kondici, že mimo každo-nedělního hraní zvládl také koncerty (při Noci kostelů, adventní koncert)

 

* SBOR VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz

Sbor je i na Facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli www.facebook.com/ccehornidub

 

* Zpráva o hospodaření sboru

Sbor v minulém roce hospodařil podle schváleného rozpočtu. Jeho hlavním příjmem byly příspěvky od členů (saláry) + dary od členů a příznivců sboru + nedělní sbírky na provoz sboru. Během roku získal také účelové příspěvky na svou kulturní a volnočasové aktivity.

Výnosy za rok 2019 celkem Kč 536 323,-

z toho

* salár Kč 215 394,-

* dotace Kč 15 000,- od obce Horní Dubenky na festival Parresia

* Kč 5 000,- od KOUS na projekt Kultura na vsi a Parresia

* Kč 12 600,- od ČCE na festival Parresia 2018 – dopl. po řádném vyúčt.

* dary Kč 149 678,-

-- z toho od jednotlivců a organizací Kč 34 600,-

-- z toho účelový dar na opravu varhan Kč 103 566,-

* nájemné Kč 27 268,- za farní byt, louku a pole

* sbírky Kč 110 583,-

-- z toho na 89 094,- sbírky při nedělních bohoslužbách

Náklady za rok 2019 celkem Kč 451 616,16

z toho

* Personální fond Kč 129 000,-

* repartice Kč 27 425,- (celocírkevní 19 450,-, seniorátní Kč 7 975,-)

* spotřeba energií Kč 91 689,- (elektřina 57,5tis. + plyn 28,4tis. + voda 5,8tis.)

vysvětlení k elektřině – je zde ještě 21,5tis. za rok 2018. Od roku 2019 jsem přešli na jiného – díky družené církevní smlouvě levnějšího - dodavatele)

* cestovné Kč 16 073,-

* opravy a udržování Kč 26 149,-

* varhany Kč 56 000,-

* pojištění majetku Kč 6 400,-

* vedení účetnictví Kč 7 325,-

Hospodářský výsledek za rok 2019 je Kč 84 706,84 (zisk)

 

* SBOR VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz

Sbor je i na Facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli www.facebook.com/ccehornidub

 

------ ------ ------

 

Ačkoli centrem setkávání v našem sboru jsou nedělní bohoslužby – je nemálo důležité, že k životu sboru patří také všemožná drobná setkávání, spousta věcí, pomocí, úvah , které spolu sdílíme. Děkujeme také vám, kteří navštěvujete nemocné, modlíte se a doprovázíte druhé. Jsou tu ti, co se přicházejí rozloučit a zazpívat na pohřby, uklízejí po druhých, svolávají nás zvonem. Mnozí z nás slouží s láskou a radostí v podobě vypraného ubrusu, umytého nádobí, upečenou buchtou a připraveným občerstvením, odhrnutým sněhem, správou techniky, přípravou prostoru a další velkou spoustou nenápadných ale důležitých služeb. Jsou tu také ti, co ze svého poskytnou sboru dřevo na otop, doplní sborový inventář nebo nakupují květiny do kostela. Všímáme si i vás, kteří nabízíte místa v autě při cestě do kostela či na biblické. Děkujeme.

 

Jsme společenstvím, které se schází, debatuje, zpívá, naslouchá, pracuje a společně se modlí. Dáváme si naději v bolestech osobních, aktivně debatujeme a bojujeme za lepší zítřky. Sdílíme rodinné i pracovní radosti, spoluneseme i své starosti. Jsme otevřené společenství, které se chce scházet a ví proč tak činí. Umíme přijmout nově příchozí. Potřebujeme se.

 

 

 

Zpracovala Eva Tkadlečková

--------------------------------------------------------

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 - ZDE

 

 

Horní Dubenky > Výroční zpráva