Horní Dubenky >Výroční zpráva
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Výroční zpráva

Výroční zpráva

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

* Matriční údaje

K 31. 12. 2017 má sbor 182 kartotéčních členů. Pokřtěni byli a členy církve/sboru se tak stali – Julie Sýkorová a Jakub Šimek. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Anna Reehová z Horních Dubenek, Vlasta Horová z Nové Vsi, Milada Ryšavá z Vesce a Miloš Krátký z Horních Dubenek. Církevní sňatek uzavřeli na území našeho sboru a požehnání manželství přijali Ondřej Hájek a Klára Přikrylová, Pavel Hanych a Klára Šimková, Martin Dušek a Jana Vitků a také Štěpán Hejzlar a Dominika Linhartová a Tomáš Mazáč a Františka Hájková.

 

* BOHOSLUŽBY

Konaly se 56x s průměrnou účastí 42. Při bohoslužbách v H. Dubenkách nám kromě faráře Hynka Tkadlečka (47x) posloužila řada dalších kazatelů či pověřených laiků: Marie Kalábová 3x a vždy 1x Josef Bartošek, Jan Tkadleček, Pavel Hanych, Pavel Pokorný, Filip Boháč a Dan Matějka. Při každých bohoslužbách, které vede náš kazatel zazní také tzv. „Slovo dětem“ - promluva k dětem bez ohledu na věk k aktuálnímu dění, případně inspirované liturgickým či světským kalendářem.

 

Hudební doprovod na naše varhany při bohoslužbách zajišťovali Klára a Pavel Hanychovi (36x), Michal Kešner 6x. Zuzana Samková 6x, Markéta a Honza Patákovi 4x, Marie Chadimová 2x a Ondřej Hájek 2x. Minimálně jedna píseň při bohoslužbách je doprovázena hrou na kytaru v podání Hynka Tkadlečka či Kláry Hanychové. Mnozí další se podělili o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách - děkujeme.

 

Před Velikonocemi a před Vánoci nacvičila skupinka zpěváků pod vedením Kláry Hanychové několik písní na sváteční bohoslužby a učinili je tak ještě o kus svátečnějšími. Zpěváků (z poloviny i mimo sbor) je v průměru 10, před každým vystoupením má příležitostný pěvecký sbor cca 3-4 zkoušky.

 

* KATECHETICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Na tzv. Biblické příběhy pro děti mimo sbor jsme získali příspěvek ze seniorátních „Mikroprojektů pro budování sborů a misii“ - tato setkávání se konala na různých místech, s různou intenzitou a pravidelností:

ve škole v H. Cerekvi se konalo pravidelně každý týden – celkem 37x (v průměru 7 dětí)

ve škole v H. Dubenkách se konalo pravidelně každý týden – celkem 39x (cca 12 dětí)

ve skole v Počátkách se konalo 5x + 12x doprava žáků do HorDub (v průměru 4 děti)

ve školce v Horní Cerekvi se konalo 4x (v průměru 15 děti)

ve školce v Horních Dubenkách bylo 2x (v průměru 10 děti)

 

Nedělní škola pro děti probíhala po celý rok více-méně pravidelně každou neděli, dle přítomnosti dětí v kostele. Učitelkami-průvodkyněmi dětí v nedělní škole po celý rok byly Michaela Kešnerová a Eva Tkadlečková. Počet účastníků NŠ se pohyboval od 3 do 14, v průměru 6 dětí.

 

Na faře se také konají biblické hodiny pro děti – předškolní děti se scházely pravidelně každý čtvrtek od tří v počtu od 4 do 9. Starší školní děti měly svou biblickou hodinu věnovanou etickým tématům, otázkám víry apod. také každý čtvrtek od půl páté - schází se v počtu čtyř.

 

Záměr setkávání v rámci konfirmačního cvičení se během roku 2017 hodně měnil – bylo nelehké motivovat mládežníky k tomuto setkávání, z oslovených čtyř zůstala jedna jediná konfirmandka – setkání probíhalo střídavě na faře nebo v domácnosti ve Strmilově – celkem se konalo 16x.

 

Vánoční divadlo dle scénáře Evy Decroix před a v adventním čase nastudovalo 12 dětí (spolu s několika dospělými) – představení se konalo na 3. adventní neděli v kostele. Na toto představení se přišlo podívat 89 lidí.

 

Na začátku července, ve dnech 6. - 16. července jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína (24 dětí + 9 dospělých). Po celou dobu tábora nás provázel biblický příběh spojený s Abrahamem, zpívání s kytarou a hlavně spousta her a nejrůznějších rukodělných činností. Dětské bohoslužby v kostele na závěr tábora bývají v posledních letech nedělí s největší návštěvností – v roce 2017 to bylo 115 osob.

 

Biblické hodiny pro dospělé v postní době se v roce 2017 konal opět v domácnostech členů sboru, jak je zvykem – 5x a také 3x v Domě s pečovatelskou službou v Horní Cerekvi. Biblických hodin v adventní době bylo šest (tři z nich v Pečovatelském domě v Horní Cerekvi) s průměrnou účastí 12 osob. Silvestrovského setkání na konci roku na faře se účastnilo 10 dospělých.

 

* Ostatní společenské či kulturní aktivity

JARO:

Na konci března jsme připravili Nocování na faře – chtěli jsme být spolu, chtěli jsme zajít do knihovny a rozhodně jsme chtěli usínat na faře. Povedl se nám krásný dlouhý rozhovor o tajemství, které v sobě knihy skrývají a které nám naše fantazie zfilmuje tak, jak to už nikdo jiný nedovede + co vše se v knihovně dá zažít, co rádi čteme a kde a kdy, jak knížky vznikají apod. Na faře jsme pak po hraní společenských her odplouvali do říše snů s čtením knížky pro dospělé i děti od Ivana Klímy „Jak daleko je slunce“. (účast 9 dětí)

 

V neděli 13. dubna jsme uspořádali sborový den – Josef Bartošek nás seznamoval se cestami za hranice našeho bezpečí – aneb Cestováním proti strachu (60 účastníků). Sborový den jsme zakončili společným obědem.

 

V květnu náš sbor hostil seniorátní Den rodiny, na jehož programu jsme se nemalou částí podíleli - společně jsme zahájili pobožností v kostele a pak následovala hravá a akční beseda pro velké i malé se spisovatelkou a scénáristkou Klárou Smolíkovou - Od husy k Husovi, od Husa k husitům. Po obědě pak procházky, výtvarná dílna či travní hry (lukostřelba, kuličky, petangue, chození po laně apod.) a následovala divadelní taškařice od Drak n´Roses - Zajíc v sedmém nebi. (účast 40 lidí)

 

V květnu se také uskutečnil první koncert z projektu Kultura na vsi, kdy je naším záměrem v květnu, červnu, září a říjnu představit v našem kostele komorní soubory, či lokální umělce formou akustických či komorních koncertů. Prvním byl tedy 19. května akustický koncert vokální skupiny z Jindřichova Hradce X-TET – v kostele zazněly černošské spirituály ale i folk a melodie z filmů. (účast 35 lidí)

 

Během května jsme také mohli presentovat výstavu s problematikou pěstování kávy v systému Fair Trade + aktivně podpořit kávové pěstitele – podpisem petice, edukací pomocí kvízu, nákupem potravin a rukodělného zboží s certifikátem Fair Trade.

 

LÉTO:

V roce 2017 se náš sbor poprvé zapojil do akce Noc kostelů – 9. června tak byl náš kostel otevřen všem zájemcům o jeho prohlídku (historie kostela, varhan a zvonů). Velký zájem byl o prohlídku sklepení pod kostelem. S příchozími jsme se modlili, zpívali a vedli dlouhé a milé rozhovory u občerstvení.

 

28. června se konal druhý koncert z projektu Kultura na vsi – vystoupila dvojice CAINE-MI. Písničkář, básničkář a nesmělý věrozvěst ve dvou tělech, dva punkoví bubeníci s doprovodným folkovým zpěvem, myšionář s mandolou a zpívající asistentkou (účast 35 lidí)

 

Letní festival Parrésia byl v roce 2017 ročníkem jednadvacátý (festival trvá od roku 1995 každé léto, pouze v roce 2001 a 2014 se festival nekonal). Obnášel 4 divadelní představení (účast 120+35+60+40 návštěvníků) + výstavu po celý čas konání festivalu.

 

Velkým lákadlem pro příchozí byla výstava zapůjčená od organizace PostBellum – Nejsme tu Sami: Příběhy našich menšin. Výstavu se nám podařilo presentovat všechny červencové i srpnové neděle (i mimo „festivalové neděle“, vždy po celé dopoledne). Tradičně je nejnavštěvovanější částí festivalu divadlo na začátku léta, kdy jsou v kostele bohoslužby připravované s dětmi právě ukončeného sborového stanového tábora a pak následuje divadelní představení (Kolotoč pohádek, cca 120 účastníků). Jsme rádi, že se nám pro letošní ročník festivalu podařilo pozvat Terezu Fialovou (Zmatkaři Dobronín), která zahrála kritiky kvalitně oceňované sugestivní monodrama o životě a umírání – Všechny moje zimy. Skvělé bylo představení Sněhen od herců souboru DrAMas – po představení jsme pak ještě mohli dlouho debatovat o vzniku této hry a o životě s poruchou autistického spektra a s Aspergrovým syndromem. Místo čtvrtého představení Žák z ráje jsme improvizovaně uspořádali náhradní program autorského čtení.

 

Konalo se také shromáždění u Studánky Páně. Kázal f. Miki Erdinger ze Sněžného a Sázavy + přednášel profesor Martin C.Putna, literární historik a kritik, na téma: Pravda – ne postpravda! O novém kole nekončícího zápasu, o pokušeních současného křesťanstva, o ošidnosti pojmu „křesťanské hodnoty“ a ano, i o ďáblu. (účast 110).

 

Na konci srpna jsme již podesáté piknikovali a grilovali na farním dvoře - Loučení s létem se účastnilo 90 lidí.

 

PODZIM:

V polovině září jsme připravili další koncert z projektu Kultura na vsi – tentokrát se koncert konal v neděli hned po bohoslužbách – v podání smyčcového kvartetu Leňadores zazněla hudba A. Dvořáka, J. Suka. C. Debussyho a dalších. (účast 60 lidí)

 

V pátek 20. října byl další koncert z projektu Kultura na vsi – koncertoval u nás Trombenik – pražský klezmer band. Jsme rádi , že večírek nabitý klezmerem, balkanskými, cikánskými, moravskými a slovenskými melodiemi měl úspěch. (účast 40 lidí)

 

Kazatel sboru se aktivně podílel na připomenutí výročí boje za svobodu 17. listopadu, které v Počátkách organizovali místní zástupci Skautu.

 

ZIMA:

Před začátkem Adventu, 2. prosince, jsme se opět setkali na faře při pletení adventních věnců a dekorací. Tentokrát v komorním počtu (8 lidí) , ale o to na delší čas.

 

Na první adventní neděli jsme se odpoledne sešli v kostele díky adventnímu koncertu – soubor TRIO BUDVICENSE zahrál skladby od W.A.Mozarta, J. Suka, a A. Dvořáka. (účast 65 lidí)

 

Adventní výtvarná dílna se tentokrát konala v sobotu 9. prosince – vyráběli jsme papírový patchwork, ozdoby z gama korálků, anděly z papíru a vánoční přání. Příchozích dospěláků a dětí bylo 11.

 

V adventní době jsme se zapojili do projektu Krabice od bot – Za pomoci ochotných dárců jsme dokázali pořídit 186 vánočních dárků pro osoby v nelehké životní situaci - jsou to děti ze sociálně slabých rodin, rodiny ve finanční nouzi, osaměle žijící osoby. Děti, které jsme zapojili do tohoto projektu nám pomohlo vytipovat několik terénních sociálních pracovnic, žijí v našem blízkém okolí.

 

 

* Staršovstvo

 

Náš sbor má milé staršovstvo, dobře spolupracující, bez konfliktů, přátelsky provázané a otevřené novým věcem. Máme taky schopného a laskavého kurátora. Staršovstvo se ke svým jednáním a poradám schází pravidelně cca 1x do měsíce. Významnými věcmi k projednávání byly akce a aktivity pořádané v rámci projektů, na jejichž konání jsme získali dotace – Kultura na vsi, Parrésia, Biblické příběhy pro děti mimo sbor. Dále byli členové staršovstva (kromě běžné provozní a hospodářské agendy) zaměstnáni rozhodováním ohledně polností a jiného nemovitého majetku – soudní vyjednávání, správa a směna pozemků apod.

 

* PRACOVNÍ SETKÁNÍ

Většina pracovních setkání se tentokrát odehrávala mimo kostel a faru, resp, snažili jsme se o údržbu vybavení a inventáře na pozemku okolo fary a kostela – údržba dřevěného objektu "Proměna" od Jana Šimka, který je od roku 1996 u našeho kostela. Ten byl za ta léta již hodně sešlý a hlavně část z masivního dřeva určená k sezení je velmi degradována hnilobou. Při několika setkáních jsme také dokázali obnovit ráhna a plaňky plotů za kostelem, mezi farou a kostelem a i před farou. Dalším výsledkem pracovních setkání je změna umístění informační vývěsky- resp zrušení staré na domě a výroba a instalace nové vývěsky hned u plotu, chodníku před farou – je tedy nyní čitelná i pro zájemce, kteří nedokázali vkročit na farní předzahrádku. Do pracovních setkání (nejen) mužských členů sboru je dobré přičíst také pomoc při stavění a bourání letního stanového tábořiště v Lovětíně, které náš sbor již léta využívá. Ženská část (ovšem také nejen) sboru zase pečlivě dbá na vysmýčení našeho kostelíku a jeho okolí. Pracovních setkání se účastnilo většinou 3-8 párů rukou, vedení práce a rozdělování jednotlivých prací je na našem kurátorovi.

 

* KOSTEL

V minulém roce jsme si mohli plně užívat krásu našeho opraveného kostela. Čtyři roky tvrdé práce, necelé tři miliony korun a stovky brigádnických hodin teď září v hornodubenských humnech. Bez dluhů, bez vážnějších úrazů, bez zlých rozepří. Chvála Bohu. Přicházejme se do našeho renovovaného tolerančního kostela setkávat a modlit, ať je nadále místem radosti, pokory i naděje.

 

V létě provedl kampanolog Mgr. Petr Vácha revizi znovu, při které dotáhl šroub závěsu srdce (byl uvolněn o 9 mm) a konstatoval, že zvon je ve výborné kondici. Během roku bylo pečováno také o naše varhany – nyní jsou vyčištěné a naladěné, po náporu prachu z rekonstrukčních prací to bylo už potřeba.

 

------

V roce 2017 hornodubenský sbor - jako organizace ale i jako společenství konkrétních lidí - dokázal, že je otevřeným prostorem pro nové nápady a události. Místem pro nově příchozí, hledající, kulturně či výtvarně chtivé.

 

Jsme místem, které chce sloužit jako lavička u studny zastíněná stromem.

 

Ačkoli centrem setkávání v našem sboru jsou nedělní bohoslužby – je nemálo důležité, že k životu sboru patří také všemožná drobná setkávání, spousta věcí, pomocí, úvah , které spolu sdílíme. Děkujeme také vám, kteří navštěvujete nemocné, modlíte se a doprovázíte druhé. Jsou tu ti, co se přicházejí rozloučit a zazpívat na pohřby, uklízejí po druhých, svolávají nás zvonem. Mnozí z nás slouží s láskou a radostí v podobě vypraného ubrusu, umytého nádobí, upečenou buchtou a připraveným občerstvením, odhrnutým sněhem, správou techniky, přípravou prostoru a další velkou spoustou nenápadných ale důležitých služeb. Jsou tu také ti, co ze svého poskytnou sboru dřevo na plot, doplní sborový inventář nebo nakoupí pytel zobání pro ptactvo na zimu. Všímáme si i vás, kteří nabízíte místa v autě při cestě do kostela či na biblické. Děkujeme.

 

Vděčně vnímáme naši společnou touhu a snahu sdílení svých radostí nebo trápení. Jsme společenstvím, které se schází, debatuje, zpívá, naslouchá, pracuje společně se modlí. Dáváme si naději v bolestech osobních, aktivně debatujeme a bojujeme za lepší politické zítřky. Sdílíme rodinné i pracovní radosti. Jsme otevřené společenství, které se chce scházet a ví proč tak činí. Umíme přijmout nově příchozí. Potřebujeme se.

 

 

Zprávu zpracoval farář sboru Hynek Tkadleček

ale bez vás by nebylo o čem psát :-)

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 - ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 - ZDE

 

 

Horní Dubenky > Výroční zpráva