zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Svatba

Svatba

Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek mezi mužem a ženou. Přijímáme jej jako dar od Pána Boha. Při svatebním shromáždění v evangelické církvi je snoubencům připomínáno Boží zaslíbení pro manželství a zvěstováno Boží požehnání pro jejich společný život.

Svatební shromáždění má podobu bohoslužeb s modlitbami, kázáním na základě Písma, manželským slibem, požehnáním manželství a písněmi.

Podle zákonů České republiky může být úřední uzavření sňatku součástí svatebních bohoslužeb, zástupcem státu je pak kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické.

Svatební shromáždění se koná zpravidla ve sboru, jehož je jeden ze snoubenců členem. Při svatbě snoubenců, kteří jsou členy různých církví, mohou být přítomni duchovní obou příslušných církví. Oddáni mohou být také lidé, kteří nejsou členy církve, ale touží po Božím požehnání pro své manželství. Křest snoubenců není podmínkou uzavření svatby. Víra snoubenců nebo alespoň otevřený přístup snoubenců k spirituálnímu rozměru manželství se logicky předpokládá.

Svatbě obvykle předchází příprava, která má podobu jednoho či více osobních setkání snoubenců s kazatelem či kazatelkou. Tyto předsvatební rozhovory umožňují mluvit o představách o budoucím společném životě, vyjasnit si postoje a společně přemýšlet o biblických textech, které se týkají vztahu muže a ženy.

Rozvedení lidé mohou být v evangelické církvi znovu oddáni. Věříme, že je možné přemýšlet o příčinách a důsledcích ztroskotání minulého vztahu, prosit o odpuštění i o požehnání pro nový svazek.

 

-------------------

Podmínky pro uzavření manželství

Podmínkou jsou minimálně tři předsvatební setkání - rozhovory s farářem. Předmětem setkání není posuzování snoubenců, ale

1. rozhovor o manželství,

2. sestavení vlastního svatebního slibu snoubenci,

3. příprava svatební bohoslužby.

Z tohoto důvodu je na místě domlouvat termín svatby minimálně s půlročním předstihem.

Administrativní záležitosti si zajišťují snoubenci po dohodě s farářem a příslušným matričním úřadem sami a řídí se přitom platnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

V případě zájmu o svatební obřad v hornodubenském kostele či "kdekoli" na území našeho sboru  se neváhejte obrátit na kazatele - viz kontakty

Horní Dubenky > Svatba