Horní Dubenky >Varhany zn. oprava nutná
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Varhany zn. oprava nutná

Varhany v našem kostele jsou již druhé v pořadí, byly pořízeny roku 1885 a v některých zdrojích je uváděno, že jsou od varhanáře Aloise Kudrny z Pardubic. Jedná se o osmi-rejstříkový nástroj s 6 rej. v manuálu a 2 rej. v pedálu. Varhany, zachované v původním stavu, jsou významným dokumentem práce stavitele varhan. Píšťalový stroj je umístěn v jedné skříni, konstrukční řešení celého nástroje a řemeslné zpracování je provedeno pečlivě se znalostí v oboru a je třeba mu věnovat maximální péči pro záchranu budoucím generacím.

 

Stav varhan

nástroj dokumentuje zanedbání pravidelné údržby, resp. stářím a při nedávné generální opravě interiéru a střechy kostela nástroj utrpěl mnoho šrámů. Ve stručnosti výňatek ze zprávy varhanářů: Ventily u vzdušnice mají zteřelou kůži, převodové háčky mezi ventilem a ovládací mechanikou válečníku jsou silně zkorodované Hrací stůl má silně zkorodované kování jednotlivých táhel. Kování ovládací tónové mechaniky je silně zkorodované. Mechanika ovládání pedálového rejstříku jde těžko, dostatečně neotvírá vzduch mezi ventilem a píšťalou. Měch, vzduchovody a regulátor (umístěno pod střechou) jsou vinnou výkyvům teplot půdní prostory popraskané, zcela nefunkční. Ventilátor je potřeba revidovat. Píšťaly mají drobné deformace těl i noh, praskliny a potrhané konce, u dřevěných je uvolněné klížení a netěsní ladicí zátky.

 

Návrh opravy

varhany potřebují celkovou opravu, možná i generální

Zásadní změnu je potřeba provést u vzduchového hospodářství, tzn řešit ventilátor a měch. Velký vliv na stav varhan, píšťal a ladění mají výkyvy klimatických podmínek v půdních prostorách. Je dobré zajistit dodávka vzduchu do varhan stejné temperatury jako je v kostele, doporučením je opravit stávající ventilátor a přesunout ho z půdy do pravého výklenku vstupu na půdu. Je nutné opravit stávající děravý měch a nejlépe zakoupit nový (plovákový) měch, regulátor a potřebné vzduchovody pro zapojení celé soustavy na stávající vzduchovod. Doporučeno je také vyjmutí a vyčištění všech píšťal + provést ošetření asanačním roztokem. Je potřeba také provést celkovou údržbu vzdušnice (vyčištění, oprava či náhrada zkorodovaných a zteřelých částí, úprava pravítek, a píšťalnic u všech registrů a vše znovu propojit s ovládací mechanikou). Je doporučeno vyčistit hrací stůl a ošetřit asanačním roztokem + oprava manuálové a pedálové klaviatury, opravy a regulace chodu rejstříkových táhel. Podobně také u ovládací tónové mechaniky.

 

Rozpočet opravy

po revizi stavu varhan nám varhanáři Josef Poukar a Jan Eliáš předložili cenový návrh generální opravy našich varhan ve výši Kč 480 000,- Toto je rozpočtovaná částka celkové generální opravy varhan, lze provádět jen dílčí kroky – resp. jako nutná a velmi aktuální je oprava a nejlépe pořízení nového měchu.

 

Rozhodnete-li se přispět

na plánovanou opravu našich varhan,

vděčně váš dar přijmeme.

 

Přispět můžete do připravené pokladničky a nebo na sběrný arch v kanceláři sboru – dárcům takto předaných darů rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní.

 

Děkujeme – staršovstvo hornodubenského evangelického sboru

 

 

INFO KE SBÍRKCE