Horní Dubenky >V. fáze obnovy kostela a oprava bytu
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

V. fáze obnovy kostela a oprava bytu

Začátkem letošního roku (2016) začali práce na opravách farního bytu a v dubnu pak byla zahájena V. etapa obnovy kostela

Letošní rok je pro nás stavebně opět poměrně pestrý a v takovémto rozsahu i na několik let poslední. Opravovat současně faru i kostel v době bez faráře je poněkud složité a to organizačně i finančně. Víceméně nám ale nic jiného nezbylo, jelikož farní byt bylo třeba připravit na příchod nového faráře a fasáda kostela s opravou vnějšího schodiště má zásadní vliv na trvanlivost prací provedené v předchozích etapách - vnitřní omítky a malba.

Opravu farského bytu jsme zahájili hned v lednu a zvládli jsme ji do dnešních dnů pouze svépomocí. Cyklus úprav a oprav bytu na faře prakticky vždy odpovídá období působnosti faráře a  za "provozu" v bytě nedochází k velkým inovacím. Bylo využito tedy stavu, kdy je fara prázdná a je možné práce rozvrhnout na větší časový úsek, aniž bychom omezovali uživatele bytu.

Zásadním nedostatkem bytu byla především nutnost výmalby. Nebylo ale možné přidat pouze další vrstvu, protože stará malba se již loupala a bylo ji nutné oškrabat. Dále jako nevyhovující byly zhodnoceny podlahové krytiny. K těmto dvěma hlavním myšlenkám se ještě přidalo několik drobnějších úprav. Zazdění nepotřebných dveří mezi jednotlivými pokoji, vybourání starých kouřovodů, realizace odvětrání záchodu a koupelny do starého komína, přidání několika světel a logického oddělení chodby bytu od schodiště dveřmi. Vše s myšlenkou pro lepší využitelnost místností, zlepšení kvality vnitřního prostředí a také zmenšení nákladů na topení. Dále se také instalovala nová krbová kamna a sporák.

Celkové náklady na rekonstrukci bytu dosáhly částky cca 90 tis Kč. Jedná se ale pouze o materiál a je třeba zdůraznit, že zde bylo dobrovolníky odpracováno v součtu cca 600 hodin práce.

V. etapa obnovy kostela je zaměřena na vnější fasádu kostela. Z výše uvedeného popisu opravy bytu je ale jasné, že již nebylo v našich silách se do těchto prací také zapojit a proto byli práce svěřeny výhradně firmám. Bylo nutné  zapravit především sokl kostela, který byl okopán od nevyhovující cementové omítky, dále opravit opadané části fasády, vyměnit parapety, shnilé zárubně vstupních dveří a především zrekonstruovat vnější schodiště. Ačkoliv se jedná o vizuálně nedílnou součást dnešní podoby kostela, tak po stavebně-technické stránce je nekryté schodiště jehož stupně zasahují do obvodové zdi a trvale ji podmáčí srážkovými vodami naprostá katastrofa. Nakonec, po mnohých konzultacích s ústavem památkové péče, bylo odsouhlaseno odizolování prostoru kolem stupňů od zdi kostela, tak aby voda nemohla nadále devastovat vnitřní omítky.

Náklady na tuto poslední etapu dosahují částky přibližně 420 tis Kč. Na část je přislíbena dotace, nicméně zbytek musí sbor ufinancovat sám. Vše by mělo být hotové v rámci září 2016. Tím bude uzavřena jedna ze zásadních oprav kostela. Pod novou fasádou a vnitřní výmalbou již totiž ani nebude patrné, že v roce 2012 vše začalo jako nutná oprava statického zajištění pozvolna padajícího kostela. Pro mnohé je tedy nová vnitřní malba a fasáda splněné přání, které se na začátku báli vyslovit.

 

Obnova evangelického kostela v Horních Dubenkách probíhá ve sledu:

2012 - 2013

odborné posudky a projektová příprava

2013 - 2014

1. fáze: odvodnění a odvětrání spodku kostela

2014

2. fáze: statické zajištění spodku kostela a sanace statických poruch ve svislých zdech

2014

3. fáze: výměna destruovaných částí krovu a výměna střešního pláště včetně klempířských prvků

2015

4. fáze: obnova vnitřních omítek včetně vnitřního odvětrávacího kanálku

2016

5. fáze: obnova fasády včetně vnějšího schodiště

 

Na závěr je třeba připomenout, že veškeré stavební úpravy jsou hlavně o finančních prostředcích. Proto děkujeme každému, kdo nás podpořil.


Sbírka na obnovu kostela trvá po celý rok. Příspěvky a dary lze dávat osobně v kanceláři, do krabice v kostele nebo poukazovat na bankovní účet sboru

2600334134/2010, var.s. 511.

Na požádání Vám vystavíme potvrzení o Vašem daru, které lze uplatnit při odpočtu od základu daně z příjmu. Dárcům děkujeme!