Horní Dubenky >UKRAJINA - finanční sbírka, pomoc, pastýřský list.....
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

UKRAJINA - finanční sbírka, pomoc, pastýřský list.....

"Budeme-li se rozhodovat, co dělat a jak pomoci (a možností je mnoho), vězme, že není na nás posuzovat, co je málo anebo skoro nic. Prostě konejme. A modleme se." To říká synodní senior Pavel Pokorný.


"Šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je pro něj ohavností: Povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle běží za zlem, falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry."
Přísloví 6, 16-19

 

---------------

!!! NABÍDKA UBYTOVÁNÍ PRO LIDI PRCHAJÍCÍ Z UKRAJINY - zaregistrujte se ZDE

 

---------------

Hornodubenský sbor se přidává k celocírkevní sbírce určené "pro Ukrajinu" - sbírka z neděle 27. února + dary shromážděné po dvě následující neděle bude odeslána na tento účel

 

Pokud pošlete peníze na sborový účet s označením "Ukrajina" - přepošleme je samozřejmě dál, nezůstanou u nás.  v pondělí 28. 2. jsme odeslali Kč 14 600,- DĚKUJEME

---------------