Horní Dubenky >Setkání u Studánky Páně
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Setkání u Studánky Páně

každoročně zpravidla čtvrtou neděli v srpnu

  • tradiční shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u Studánky Páně v lese pod Javořicí - společné slavení evangelických bohoslužeb + přednáška na aktuální téma

---------

Kousek pod nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny najdete udržovanou studánku s průzračnou vodou, která zůstává pitná i v horkých letních měsících. Studánka Páně sloužila jako místo tajných shromáždění pronásledovaných evangelíků. Jedno z takovýchto setkání však bylo nenadále přepadeno právě ve chvíli, kdy účastníci slavili sv. Večeři Páně a při ní přijímali z kalicha. Duchovní, aby kalich uchránil před pronásledovateli, ho hodil do zdejší studánky.

Ještě v roce 1979 byl na dvířkách Studánky Páně tento nápis: ”Dle historických dokladů stojíme zde na místě všem věrným vyznavačům evangelia Kristova posvátném. Již od roku 1503 konaly se zde při každém pronásledování evangelíků tajné bohoslužební schůze. Zde čerpala se slova útěchy a posily, zde zvlažovala a utěšovala se mysl pro víru pronásledovaných.” Historické doklady: Archivář Fr. Teplý, Dějiny Jindřichova Hradce a okolí 1.2. str.l45, r. 1927, MgPh J. Parmíř: Studánka Páně, vyd. Snaha v Jihlávce, p. Hor. Dubénky, 1930. Dnes už bohužel tento nápis na studánce není.

 

---------

Na místo je možné putovat pěšky (lesní cesta Kaliště-Javořice) nebo využít sborem organizované autobusové dopravy pro cestu tam i zpět. Pro vjezd námi vypravených autobusů je vyřízeno povolení. Vlastním autem vjíždějte pouze v nutných případech (nejde-li využít autobus) a i tak je nutné vyřízení vlastního povolení - Lesy ČR, lesní správa Telč.

---------

Souřadnice GPS: N: 49,225559, E:15,338533

 

náhled mapy