Horní Dubenky >Sbírka na pomoc Nepálu
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Sbírka na pomoc Nepálu

Synodní rada uvolnila 200 000 Kč z fondu sociální a charitativní pomoci zahraničí, které budou v co nejkratší době odeslány do Nepálu.

Synodní rada doporučuje sborům i všem sestrám a bratřím, kteří chtějí obyvatelům Nepálu v jejich nouzi přispět, aby se zúčastnili sbírky Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE vyhlášené na pomoc Nepálu. Příspěvky je možné zasílat na Číslo sbírkového účtu: 292949292/0300, v.s. 319 nebo pomocí DMS – DMS DIAKONIEPOMOC, tel: 87 777. Pomoc je poskytována prostřednictvím partnerské německé Diakonie Katastrophenhilfe. Prosíme Vás, abyste projevili svou účastnou štědrost s vědomím toho, že i nepatrný příspěvek může pomoci.

V Horních Dubenkách jsme se ke sbírce připojili během měsíce května a vybrali jsme 3800,- Kč.

Všem dárcům děkujeme!

Další informace na stránkách Diakonie ČCE.