Horní Dubenky >Povzbuzení od faráře sboru (6.listopadu 2020)
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Povzbuzení od faráře sboru (6.listopadu 2020)

Třetí neděli před koncem církevního roku uvádí hesla Jednoty bratrské Ježíšovým blahoslavenstvím: „Blaze těm, kdo působí pokoj, nebo oni budou nazváni syny Božími.“ Mt 5,9