Horní Dubenky >Postní sbírka na etiopské ženy
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Postní sbírka na etiopské ženy

Již po několikáté se připojujeme i letos v postní době ke sbírce na podporu etiopských žen - projekt organizovaný Střediskem humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE.

Projekt Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE podporuje etiopské ženy samoživitelky, které samy pečují o svoje děti a také o sirotky po svých příbuzných. Ženy mohou díky projektu založit malou živnost a zajistit tak sobě i dětem dlouhodobou možnost obživy. Počáteční podpora v hodnotě 6.000 Kč umožní ženám začít drobně hospodařit, osamostatnit se a stát se nezávislými. Ženy také projdou úvodním školením, kde se naučí základům podnikání.

V Horních Dubenkách věnujeme na tento účel vždy 50% vybraných peněz do kostelní sbírky z nedělí: 1/3, 8/3 a 15/3. Do sbírky lze přispět i individuálně větším darem v kanceláři sboru. Vybraná suma: 6.070,- Kč odeslána Diakonii ČCE.

Všem dárcům děkujeme!

Další informace na stránkách Diakonie ČCE.

postní sb