Horní Dubenky >Postní sbírka Diakonie - březen 2020
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Postní sbírka Diakonie - březen 2020

I náš sbor se připojuje k tradiční Postní sbírce Diakonie. Její výtěžek letos podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin.


Přispět můžete všechny březnové neděle v kostele a nebo individuálně do rukou pokladní sboru a nebo faráři.

Společně vybrané peníze pak odešleme na účet Diakonie.

Pokud chcete poslat dar individuálně, prosíme použijte náš on-line darovací formulář. Vyplnění je rychlé, můžete si nechat vystavit dárkový certifikát a nám velmi usnadníte administrativu při vystavování potvrzení o daru.

Více informací a podrobností najdete zde:

http://postnisbirka.diakonie.cz/

Práce Diakonie ČCE v Libanonu

V Libanonu pracujeme od roku 2017, kdy jsme začali pomáhat nejzranitelnějším rodinám na předměstí Bejrútu, v oblasti Hay El Gharbeh. Nejpotřebnější rodiny tam za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR dostávají poukázky na nákup potravin, sušené mléko, dětské pleny nebo jinou potřebnou pomoc. Z prostředků Postní sbírky v roce 2019 byl financován program zimní pomoci pro rodiny žijící v horském údolí Biká - přikrývky, matrace, kamna a topný olej. Potřebnost pomoci pravidelně posuzuje a kontroluje náš místní partner, který má potřebné zkušenosti.

Od letošního roku budeme podporovat také komunitní školku na předměstí Bejrútu a také sociální program Merathu, který lidem pomáhá s vyřízením osobních dokladů. Řada uprchlíků i místních chudých lidí žádné nemá. Kvůli tomu nemají přístup k základním lidským právům ani nárok na zdravotní služby. Nemohou dát své děti do státních škol a jejich sociální vyloučení se tak ještě zvětšuje.

Podporujeme komunitní školku v Libanonu v chudinské čtvrti v jižním Bejrútu, kterou navštěvuje zhruba 60 dětí ve věku 3-5 let z chudých syrských a libanonských rodin.

Uvědomujeme si, že první roky života jsou pro jejich další rozvoj nejzásadnější. Komunitní školka Tahaddi poskytuje dětem bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými vrstevníky a učí se základní věci. Hrají si, seznámí se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou předpoklady pro to, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života tolik potřebné základní vzdělání. V chudinské čtvrti a nuzných obydlích, kde žijí, je pro ně školka v mnoha ohledech lepším prostředím.

Tahaddi pamatuje i na specifické potřeby dětí s postižením, které jí navštěvují. Díky tomu, že do školky chodí, jak děti ze syrských rodin, tak děti z místních chudých rodin, obě společenství se tu přirozeně setkávají. Přispívá to k sociálnímu smíru.

 

 

Více informací a podrobností najdete zde: http://postnisbirka.diakonie.cz/