Horní Dubenky >farářovo okénko - srpen 2021
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

farářovo okénko - srpen 2021

Lodník

Vystoupení nizozemské písničkářky Loes van Schaijk při letošním festivalu Parrésia mně asociovalo zemi tulipánů, cyklistů, větrných mlýnů a plavidel na vodních kanálech. Vzpomněl jsem si, jak mi kdysi Heidi názorně vysvětlovala jednu z dávných metod pohybu plavidla, aniž by lodník neustále vytahoval bidlo po každém odstrčení. Tady ji máte:

Lodník, stoje na přídi plavidla čelem k jeho zádi, spustil bidlo na dno kanálu tak, aby směřovalo šikmým směrem k zádi plavidla. Pak bidlo pevně rukama sevřel a pomalými kroky svých nohou uváděl loď pod sebou do pohybu. Jakoby šel po běžícím pásu. Loď tak svými kroky „odtláčel“, dokud pod ním neproplula až ke své zádi. Teprve pak lodník bidlo z vody vytáhl a kráčel s ním opět k přídi. A tam zase bidlo spustil, opřel se o něj a nasazení celého svého těla promítal do pohonné jednotky kroků svých nohou.

Ten prastarý, vodní způsob dopravy mne fascinuje. Lodník upírá svůj zrak dozadu!, tedy proti směru pohybu, jehož je aktérem. Teprve chůzí ze zádi plavidla na jeho příď má pár sekund na kontrolu nastaveného směru lodi, aby jej případně poopravil pečlivou volbou místa, kam zapře bidlo, anebo zešikmením svých kroků pravým, či levým směrem na palubě lodi. A znovu, stále dokola.

 

Vztáhneme-li ten obraz na činnost člověka, lze z něj vyčíst důležitost zpětného pohledu, kontroly své činnosti, co za sebou zanechávám; tedy odpovědnost. V posledních letech jsme svědky masivního prozření, kam celý svět cesta bezuzdné a bezohledné prosperity vůči naší planetě vede. Chybí nám korekce směru plavby našeho přístupu k životnímu stylu a prostředí. Politikům se nechce pootočit kormidlem k zavedení nepopulárních, leč nezbytných opatření k zajištění podmínek života na této zemi; o přiznání chyb, ani nemluvě. Hlavně se napakovat a zůstat těmi, kteří ovlivňují toky státních penězovodů do svých koryt. Ani třicet let demokracie nestačilo k nápravě toho nejvíc zdevastovaného dědictví – charakteru člověka.

Inu, poškodit cokoli bývá snadné, oprava dává zabrat víc; o znovuvybudování společnosti založené na důvěře, poctivosti a odpovědnosti, ani nemluvě.

 

Hynek Tkadleček, evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - srpen 2021)