Horní Dubenky >Farářovo okénko - říjen 2022
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Farářovo okénko - říjen 2022

Podzim.

 

V minulém čísle zpravodaje jsem si stýskal na zimu a déšť. A vida! Přece jen ještě prožíváme návrat babího léta. Těch několik dnů plných sluníčka s teplotami nad patnáct stupňů si vychutnáváme asi všichni.

Stárnu. S přibývajícími léty už nestačím rychlosti a pulsu dnešní doby. Na druhou stranu vnímám zase mnohem víc detaily, které přede mnou spěch a shon života skrýval. Třeba takové podzimem zbarvené listy stromů (mým favoritem na vítěze je Javor). Mimochodem, věděli jste, že vedle úbytku zeleného chlorofylu, strom z listí ještě před jejich shozem odebírá jakési důležité látky, aby je kdesi v sobě uskladnil a na jaře opět využil při rašení nových listů? Pašák! Že strom listí shazuje hlavně kvůli ztrátám vody, víme asi všichni. V zimě, kdy bývá půda zmrzlá a vsakuje se do ní málo srážek, by měl problémy se zásobováním.

 

Také bych na zimu rád ze sebe něco shodil…, třeba pár kil, nebo starostí a prospal se jak medvěd až do jara bez zásobení dřevem, uhlím, či plynem. Ale nejde to. Tak to zkusím alespoň jako ten strom. Seberu z rozkvetlého jara a horkého léta to podařené – v myšlenkách, příbězích a fotkách a nachystám z toho hostinu pro duše svých milých i příchozích hostů. Společně tak načerpáme sil pro nadcházející zimu.

 

Přeji to i nově zvolenému zastupitelstvu. Aby ve výkonu povinností a služby, kterými nás budou po čtyřleté období provázet, uměli spočinout a nabírat povzbuzení v tom, co rozeznají jako dobré, potřebné a nosné a co vede k vzájemnému pokoji. Když se v bibli mluví o požehnání, znamená to trojí dar:

1/ dar ochrany

2/ dar světla

3/ dar pokoje

Tak se spolu s novými zastupitely nebojme, mějme oči otevřené a nezůstávejme uzavřeni v sobectví. Pokoj je zážitek společenství, jen prázdný člověk bývá plný sám sebe.

 

Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - říjen 2022)