Horní Dubenky >farářovo okénko - prosinec 2020
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

farářovo okénko - prosinec 2020

 

Jednou z oblíbených lokalit našich někdejších sobotních výprav za dodrodružstvím, bylo okolí Rubanisk. Lesy, louky, potoky a strže…, a hlavně, dostatečná vzdálenost od dotírajících hlasů rodičů, volajících k návratu. Nikde ani živáčka. Inspirováni mrštností filmových hrdinů naší doby, jako byli Fanfán a Černý Tulipán, či Korzár, prověřovali jsme svá těla výkony, o nichž se mi dnes může už jenom zdát.

 

„Zdolávání Bastily“ spočívalo ve vyhlédnutí vhodného stromku, vylezení na něj a ve snaze působit na něj svou vlastní váhou tak, aby se i s námi ohnul až na zem. Ta zem byla ovšem na druhém břehu potoka, než na kterém vhodná dřevina rostla. Nebylo snadné odhadnout tloušťku stromku a jeho sklon. U těch příliš tenkých hrozilo, že je zlomíme a u těch silnějších, že nás nechají ve štychu svým nedostačujícím ohnutím. Když někdo „svůj“ strom našel, svolal ostatní, aby za jejich mohutného povzbuzování vylezl po kymácejícím se kmínku téměř na jeho vrchol a tam, držíc se rukama, nohama kmen opustil. No, co vám budu říkat, překonat potok se šťastlivci povedlo překonat málokdy. Mnohem častěji jsme končili zcela vysíleni, za neutuchajícího huronského smíchu ostatních, visící nad potokem. Svorně jsme se pak sušili u ohně.

 

Milí spoluobčané,

přeji nám všem, aby naše životy propojovala naděje, přenášející nás z břehu úzkosti, nejistot, smutků, zklamání a bolesti na pokojný břeh lidské vzájemnosti a radosti. V jedné písničce zpíváme o hvězdě, za kterou kdysi od východu putovali vnímaví mudrci, když rozeznali její znamení právě narozeného krále v Betlémě.

„Tomu kdo pro žal hlavu věší, na nebi hvězda září, zahání tmu a smutné těší, osuší slzy z tváří…., Sníh na dlani tě bude hřát a mráz ten nespálí tě, vlk s beránkem si bude hrát a králem bude dítě.“

 

Myslím, že s každým nově narozeným dítětem je obnovována zvěst, že Stvořitel svou naději a důvěru v člověka dosud neztratil.

 

 

Hynek Tkadleček, evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - prosinec 2020)