Horní Dubenky >Farářovo okénko - listopad 2022
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Farářovo okénko - listopad 2022

KOMUNIKACE

 

Ať už hovoříme o dálnici, silnici, stezce; o cestě Kališově, Dolničce atd., naučili jsme se říkat,
že společným jmenovatelem všech těch druhů a názvů cest jsou komunikace. Podstatou toho termínu (z latinského communicatio) je spojení. Už ani nevím, jestli jsem sám to slovo vnímal nejprve ve významu silnic a cest, nebo naší lidské mluvy. Každopádně tedy komunikovat, mluvit spolu, znamená být ve spojení, spojovat. A stejně tak, jak říkáme, že třeba do Jihlavy máme teď mizerné spojení, tak i naše mezilidské spojení bývá dobré, nebo špatné. Někdy také komunikujeme sami se sebou, a aby to bylo ještě složitější, setkáváme se dnes s nárůstem spojení manipulativního.

Manipulace, jak říká psychoanalytik Jan Šikl, vzniká z rané bezmoci dítěte a jeho úplné závislosti na pečující osobě. Původně je to tedy nevědomý nástroj, jenž má bezmoc potlačit. Cituji: „Rané potřeby potvrzení, přijetí, zrcadlení chceme naplňovat ve vztazích. Proto je ve vztazích tolik vášní. Nejde o orgasmy, jde o život.“

Co k tomu dodat? Manipulujeme tak trochu všichni, nejen ti takzvaní psychopati. Je samozřejmě dobré, když se ptáme, kde leží naše osobní hranice manipulace. Co je, či naopak už není nezdravý nátlak? Každý z nás má své limity posunuté někam jinam. Tím zásadním je však nedělat druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám. Toto zlaté pravidlo se vyskytuje nejen u Konfucia a Sókrata, ale i na několika místech v bibli a v Talmudu.


Přeji Vám, aby nám všem vnášelo světlo a pokoj do adventních dnů.

 

Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - listopad 2022)