Horní Dubenky >farářovo okénko - duben 2022
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

farářovo okénko - duben 2022

Tachometr

Nedávno jsem se svezl zánovním vozem značky „Citroën“. Jeho tachometr upoutal mou pozornost natolik, že jsem pak o něm vyprávěl i dětem při bohoslužbách. Co na něm bylo tak výjimečného? Místo pohyblivé ručičky, která obvykle ukazuje rychlost na stupnici pevného ciferníku, byla naopak pohyblivá stupnice s čísly . Pohybovala se vodorovně zprava doleva při růstu rychlosti a opačným směrem při poklesu. Stupnice nebyla vidět celá. Zobrazená čísla udávající rychlost vozidla se ukazovala v rozsahu cca od nuly do 30km/hod (analogicky pak při vyšších rychlostech třeba 60 – 90km/hod). Ostatní čísla ze stupnice mizela (nebo se objevovala) kdesi v útrobách palubní desky auta.

Zíral jsem na tu změnu rolí ručičky a stupnice, jak na zjevení. Připomínalo mi to spíš kompas. Ručička se nemění, ukazuje směr a na vás je otáčet kompasem tak, abyste ho dostali do polohy, podle které pak můžete zorientovat mapu a určit směr, kterým půjdete.

 

Napadl mne obraz vyplývající ze srovnání obou modelů tachometru. Sešlápnutím plynového pedálu u prvního modelu jsme si zvykli na ovládání ručičky tachometru. Je na našem rozhodnutí, zda ji vyženeme nad povolenou rychlost…, zdůvodnění svého spěchu máme po ruce nesčíslně. Je-li pak ručička pomyslným desaterem, zákonem, Bohem atd., je v naší moci, jak moc ji podle svých zájmů zmanipulujeme k dosažení svých vlastních cílů…, přičemž překročení norem života si vždycky dokonale zdůvodníme podle nechvalně známého: „Účel světí prostředky“. Může to začít třeba záškoláctvím, drobnou lží a končit fanatizmem šílenců, kteří svému vlastnímu lhaní uvěřili natolik, že kvůli tomu rozpoutají válku.

Tachometr s pohyblivou stupnicí se obrazně zneužít nedá. Svou stálostí nastaveného kurzu člověku připomíná základní pozici, postoj našeho lidství zakotvený v lásce. A čím víc šlapeme na pedál a překračujeme hranice své lidskosti, tím víc se v číslech na stupnici ukazuje, jak vedle jsme naopak my. Ručička základního směru života přinášející spokojenost ve smíření, ukazuje stále stejný směr a postoj. Žádnou oklikou sobectví se obejít nedá.

 

Mějte se fajn.

Hynek Tkadleček,evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - duben 2022)