Horní Dubenky >farářovo okénko - červen 2022
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

farářovo okénko - červen 2022

Plavba.

 

Jako kluk jsem s kamarády pouštěl lodičky. Dřívka, stébla trávy či listy sjížděly - za nadšeného křiku a povzbuzování - potoční peřeje, překonávaly zrádné víry, stojaté tůňky i chapadla dlouhých vodních trav. V našich dětských očích se plavidla proměňovala v obchodní koráby, parníky či plachetnice s piráty na palubě…

Tou plavbou jsme doslova a do písmene žili…, běželi s proudem potoka, uvolňovali uvízlé lodě házením kamenů, nebo postrkáváním dlouhými klacky.

 

Obrazně - tak nějak podobně – si lze představit pouštění chleba po vodě, jak nám je doporučuje kazatel:

 

Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš…“(Kaz 11,1).

 

Chléb je symbolem života; chléb je to, z čeho jsme živi, co nám chutná. Což o to, vybrat si z nabídky jídelního lístku nějakou tu baštu, s tím problém mít nebudeme. Horší už to bude s potravou, která formuje náš charakter. Člověku denně proběhne hlavou kolem pětadvaceti tisíc myšlenek a psychologové tvrdí, že většinou nás napadají a spoutávají ty stále se opakující dokola - myšlenky plné křivd, domněnek, úzkostí, obav a strachů (ať už pramení kdesi v minulosti, nebo jimi stavíme hráze ještě kdesi v nedohlednu, kam jsme ani nedopluli).

Říká se, že největší příležitosti do našeho života přicházejí v přestrojení za problémy. Tedy i problémy se pro nás mohou stávat výzvou, abychom využili schopností, kterým jsme kdesi hluboko v sobě ještě neotevřeli dveře, o kterých vlastně ani nevíme.

Kéž by tedy problémy otřásaly naší rutinou a vedly nás k nové tvořivosti a růstu, abychom se nemuseli bát sklizně toho, co zaséváme.

 

Přeji vám hezké léto.

Hynek Tkadleček, evangelický farář

(vyšlo ve Zpravodaji Obce Horní Dubenky - červen 2022)