Horní Dubenky >Dary na obnovu kostela - celkem 2014
zobrazit menu Úvodní strana

Texty:

Dary na obnovu kostela - celkem 2014

DARY ČLENŮ SBORU A SYMPATIZANTŮ NA OBNOVU EVANGELICKÉHO KOSTELA V HORNÍCH DUBENKÁCH
od 1. ledna do 31. prosince 2014

dary přijaté do pokladny - celkem 152.104,- Kč

dary přijaté převodem na bú - celkem 37.220,- Kč

dary celkem  189.324,- Kč

počet individuálních dárců 32

nejvyšší přijatá částka 40.000,- Kč

nejnižší přijatá částka 500,- Kč

nejčastější výše daru 2.000,- Kč

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!

  • V roce 2014 byly provedeny 3 fáze obnovy (1. odvodnění, 2. zajištění základů a zdí, 3. střecha) v celkové hodnotě 1.950.000,- Kč.
  • Největší část financována z grantů: HEKS (900.000) a SZIF - Program rozvoje venkova (679.000). Ostatní z vlastních prostředů - z darů členů a sympatizantů.
  • V roce 2015 4. fáze obnovy - tentokrát uvnitř kostela: "Obnova vnitřních omítek evangelického kostela v Horních Dubenkách". V únoru 2015 byly podány žádosti o podporu z Programu obnovy památek Kraje Vysočina a z MK ČR srze ORP: Podpora obnovy kulturních památek. Výsledek se dozvíme snad během dubna.
  • Vyjde-li grantová podpora a budou-li jednotliví dárci schopni či ochotni ještě přispět, mohli bychom (v plánu) do konce září mít vymalovaný kostel!

VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!

 

kostel