Horní Dubenky >Varhany v našem kostele potřebují opravit
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Varhany v našem kostele potřebují opravit

  • Oprava to nebude malá - bude generální
  • Rozpočtované peníze na opravu také nejsou malé - jsou nad rámec našeho běžného rozpočtu
  • staršovstvo sboru vyhlásilo účelovou sbírku na varhany
  • snažíme se získat dotační příspěvek na spolufinancování opravy našich varhan

INFO KE SBÍRCE

Rozhodnete-li se přispět na opravu našich varhan,

vděčně váš dar přijmeme

 

Přispět můžete do připravené pokladničky v kostele a nebo na sběrný arch v kanceláři sboru a nebo na účet sboru – dárcům takto předaných darů rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní.

 

bankovní účet 26 00 334 134/2010 (Fio banka),

variabilní symbol 682200 nebo uveďte do zprávy pro příjemce „varhany“

 

Děkujeme – staršovstvo hornodubenského evangelického sboru

 

 

ZDE: Článek o našich varhanách, který vyšel 18. prosince v Jihlavských Listech (vznikl opisem textu z webových stránek a obsahuje nepřesnosti (nebojte, hornodubenským farářem je stále Hynek Tkadleček))