Horní Dubenky >Povzbuzení do těchto dnů od členů Synodní rady
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Povzbuzení do těchto dnů od členů Synodní rady

Sestry a bratři v Kristu, přátelé,

v čase Díkčinění za úrodu si připomínáme, jak mnoho nám Bůh dává. A v téže době, kvůli úzkosti z nemoci covid-19 přicházíme o mnohé, nač jsme byli zvyklí...