Horní Dubenky >Nový evangelický zpěvník
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Nový evangelický zpěvník

Po mnohaleté práci na přípravách jsme téměř v cíli.
Koncem roku 2021 vydáme nový evangelický zpěvník.

objednávky ZDE

 

Milé sestry, milí bratři,

na konci roku 2021 vydáme nový evangelický zpěvník. Po mnohaleté práci na přípravách jsme téměř v cíli. Máme z toho radost. Haleluja!

Náš nový zpěvník bude obsahovat přibližně 800 písní a další doprovodné texty (modlitby, krátké pobožnosti). Vydáváme jej proto, aby se z něj ve sborech i doma zpívalo. Proto stanovujeme cenu tak, aby byla dostupná. V první distribuční vlně se bude pohybovat mezi 400 a 500 Kč za kus. Zpěvník bude mít zhruba 1200 stran a rozměry přibližně 12x18 cm.

Tato první etapa prodeje bude probíhat výhradně přes hromadné sborové objednávky, takže jednotlivé sbory a jejich členové si zpěvníky objednají společně. Společná objednávka za sbor se uskuteční na jaře 2021, o jejím zahájení vás budeme včas informovat.

Prosíme však, abyste už nyní při sestavování rozpočtu pamatovali na koupi zpěvníků do kostelů a modliteben a promysleli také nákup do budoucna – zpěvník je vhodný dar ke konfirmaci či ke křtu. Individuálně bude možné koupit zpěvník i později, ale za výrazně vyšší cenu. Pamatujte proto, prosíme, na první souhrnnou objednávku. Ta ovlivní i finální náklad zpěvníku. Chceme vytisknout dostatečný počet, ne však na roky zaplnit sklady.

Současně s vydáním zpěvníku v knižní podobě bude vydána i jeho elektronická verze na webu a mobilní aplikace pro Android a iOS. Dále také tištěný varhanní chorálník a elektronická verze pro kytarový doprovod.

Na současný zpěvník, vydaný v roce 1979, přispěly z největší části zahraniční církve, zejména Bádenská evangelická církev. Náš nový zpěvník chceme pořídit převážně za své. Práce na něm stála nespočet dobrovolnických i mnoho placených hodin. Cenu jsme stanovili tak, aby byla dosažitelná pro sbory i jejich členy, přesto je však v mnohém dotována. K tomu, abychom se tentokrát již obešli bez dotací zahraničních partnerů, nám chybí zhruba 500.000 Kč. Na jaře proto zahájíme kampaň pro dárce a sponzory na vydání zpěvníku. Na stránce www.evangelickyzpevnik.cz však je již nyní možné přispět libovolnou částkou.

Sestry a bratři, přátelé, společně se radujme z toho, že i v náročném čase boje s pandemií koronaviru smíme zpívat Hospodinu píseň novou, dobrořečit jeho jménu, den ze dne zvěstovat jeho spásu. Spolu s vámi se těším na to, až naší víře v Boha bude sloužit i náš nový zpěvník.

Daniel Ženatý, synodní senior

 

Chcete-li si zpěvník(y) objednat za zvýhodněnou cenou v rámci hromadné objednávky našeho sboru, tak nám to DEJTE VĚDĚT ZDE