Horní Dubenky >Bohoslužby 22. listopadu
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Bohoslužby 22. listopadu

Milé sestry, milí bratři,

z rozhodnutí staršovstva vám vděčně sděluji, že v  neděli  22. listopadu, v 9,00 hodin 
budeme opět slavit bohoslužby v našem kostele v Horních Dubenkách. Pro případ, že bychom
se sešli v počtu převyšujícím povolený limit, proběhnou bohoslužby nadvakrát ve zkrácené
verzi. Věřím, že tomu tak bude i v dalších, následujících nedělích.

Těším se na vás.

Hynek Tkadleček