Horní Dubenky >Aktualizované informace o mimořádných opatřeních
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

veškeré podrobné informace naleznete ZDE

 

Veřejné bohoslužby do neděle 28. února 2021

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)
 • bohoslužeb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov se mohou účastnit pouze osoby, které mají v těchto okresech trvalý pobyt nebo bydliště

Veřejné bohoslužby od pondělí 1. března 2021 do neděle 21. března 2021

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)
 • bohoslužeb se mohou účastnit pouze osoby, které mají trvalý pobyt nebo bydliště v daném okresu (pro účely tohoto odstavce platí, že hl. m. Praha je jedním okresem)
 • kazatelé, kteří mají trvalý pobyt nebo bydliště v jiném okresu, nežli v okresu, v němž se konají bohoslužby, musí u sebe mít potvrzení zaměstnavatele (vyplněný formulář zašlou e-mailem k potvrzení na sekretariát ÚCK)

* Individuální duchovní péče

* Sborová shromáždění, schůze staršovstev a seniorátních výborů

* Svatby

* Pohřby

* jiné sborové akce a aktivity

* Provoz farní kanceláře

 

veškeré podrobné informace naleznete ZDE