Horní Dubenky >5% a hlavu vzhůru
zobrazit menu Úvodní strana

Novinky:

5% a hlavu vzhůru

Milí členové a příznivci sboru v Horních Dubenkách, 

i touto cestou vám chceme zprostředkovat informace k nové kampani naší církve - 5% a hlavu vzhůru - http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz

Ano jde o peníze. Ale jde také o naději a buducnost. Je jen na nás, jestli tu evangelická církev, resp. evangelický sbor v Horních Dubenkách bude i za pár let, zda bude mít svého vlastního kazatele, zda bude nabízet širokou paletu možností setkávání a sdílení se. 

Je nutné zaplatit provoz sboru - elektřinu, plyn a vodu ve všech sborových prostorách, provoz kanceláře, cestné, nutné opravy a potřebné rekonstrukce či zhodnocení majetku,  povinné odvody na plat kazatele či na provoz církevních institucí apod. Na kulturní a volnočasové aktivity našeho sboru si (zatím) umíme sehnat peníze i z jiných zdrojů (příspěvky, dary, dotace).

Běžnou praxí členů naší církve je platit salár - dobrovolný příspěvek od každého s vlastním příjmem. Jenže ne právě každý tak činí. A proto je tu tato výzva - 5% a hlavu vzhůru. 5% z čistého měsíčního příjmu není mnoho, ale pro fungování sboru je to zásadní částka. 

Na webu http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz si velmi snadno zjistíte, kolik tedy máte přispívat - stačí zadat celkovou částku vašeho měsíčního čistého příjmu - a objeví se vám tam možný měsíční/čtvrtletní/roční příspěvek. Zadat můžete také konkrétní evangelický sbor, kterému takto chcete přispívat a objeví se vám tam číslo účtu, případně QR kód pro ještě snadnější zaplacení vašeho příspěvku. 

Jsme vděčni za každého, kdo k chodu sboru přispívá konkrétní pomocí, finančními či hmotnými dary. Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách i na náš sbor a jeho práci. 

Hynek Tkadleček, kazatel sboru