Horní Dubenky >Přímluvná modlitba - 28.ledna 2018
zobrazit menu Úvodní strana

Modlitby:

Přímluvná modlitba - 28.ledna 2018

Dobrotivý Bože,

myslíme a moc prosíme za všechny, které včerejší volba rozesmutnila a zdrtila. Prosíme, aby ve svých životech nadále nerezignovali a zůstávali ve střehu vůči lidem, kteří relativizují vše, co obsahuje odpovědnost, statečnost, řád a ideály; aby zůstávali ve střehu vůči lidem, kteří promyšleným lhaním a zpochybňováním základních hodnot našeho lidství, dovedli naši společnost k současnému úpadku.

Prosíme, obnov, posilni naši důvěru, naše vnímání a otevřenost pro ...tvou vládu…, špatně se nám přijímá skutečnost, že žijeme v zemi se soudně usvědčeným lhářem na hradě a trestně stíhaným premiérem.

Prosíme o posilu a povzbuzení pro všechny, kteří se snaží rozkrývat a pojmenovávat lež, pomluvy a činy lidí zaprodaných zlu.

Prosíme o víru zaplavenou láskou a nadějí v konečné vítězství nad silami zla a zmaru – v srdci člověka i v poměrech, jak je my lidé, v tomto světě uspořádáváme.

Prosíme za nacházející se v neštěstí, v selhání, v nemocech a únavě stáří, v samotě a rezignaci, v bídě nadbytku, přesycenosti, znuděnosti a lhostejnosti.

Společně pak prosíme: Otče náš,….

 

 

Přímluvná modlitba, 28. ledna 2018

Horní Dubenky, den po volbě prezidenta republiky