Horní Dubenky >Kázání ze 3. adventní neděle 14.12.2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání ze 3. adventní neděle 14.12.2014

Izajáš 65,1-2.8

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. 2Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly.

Toto praví Hospodin: „Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: ‚Nemař jej, je v něm požehnání.‘ Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo.

Text kázání v pdf.