Horní Dubenky >Kázání z posl. neděle círk. roku 23. 11. 2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z posl. neděle círk. roku 23. 11. 2014

Matouš 18,18

Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi.

 

Připoutávejte k sobě ty, kteří k sobě mají být připoutáni, a budou k sobě připoutáni i v nebi. Až do nejdelší smrti... Jako kdyby tu bylo napsáno to, co se přává novomanželům při svatbě - kéž by to rituální spojení svatební mělo až tak daleký dosah, přáváme si a modlíme se za to při svatbách.

Svazujte dobrými nařízeními, Božím zákonem - to může znamenat. Zavažte se předpisy zákona, ať jsou jako ochranný plot lidského života - řekl by židovský věřící. I zavazovat se mohou, myslím, lidé v církevním společenství. Snad se i někdy vyloženě mají zavazovat k něčemu potřebnému. Možná by byl někdo i ostřejší a řekl by, že v křesťanské církvi se má též zakazovat či něco nedovolovat - celá staletí se tak dělo celkem běžně. Jen to umět dělat s láskou a dostatečně na tělo, adresně! Kdo to umí? Kde se to učí? Nevím. Ve výchově dětí je nám to jasné - že je potřeba zakazovat a citlivě trestat. Kdo umí efektivně a pedagogicky trestat dospělé? Nejspíš by nám to leckdy pomohlo.

Ale musíme mít na paměti, že to můžeme někdy spíš dost zašmodrchat - než že zavážeme druhého k něčemu dobrému. Asi je třeba mít vždycky jakýsi zdravý strach, abych někomu ve snaze pomoci nezauzloval život navždycky.

A pak je tu to přijímání - rozvazování. I to máme dělat. Přijde mi důležité rozpoznat, co máme zrovna dělat - čemu zrovna sloužit - co je teď na místě. Jestli teď zavazovat, nebo zrovna rozvazovat. Uvolňovat je někdy tuze záhodno - třeba dát najevo, že je kam utéct i kam se vrátit. Uvolňovat, nebo to sloveso znamená též prolamovat. Někdy je potřeba osvobozující průlom. Pravidla ne-pravidla, někdy se musí jet vesnicí devadesát, aby člověk stihnul to, co se nemusí opakovat.

Koho ztratíte na zemi, můžete ztratit i pro nebe. A nebo druhého získáte, že se už z nebe nikdy neztratí.

mp3 (12 min.)