Horní Dubenky >Kázání z neděle 9. po Trojici 17.8.2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z neděle 9. po Trojici 17.8.2014

1. Královská 3,3-15

Na cestu svého otce má navázat mladý král Šalamoun. A bude se mu tuze hodit udržet v paměti celé otcovo dědictví. Nezapomenout ani na jediný jeho hřích. Připomínat si všechny jeho hříchy a nevěrnosti minimálně stejně často jako jeho vítězství a radosti. Pak bude mít tu výsadu, kterou žel zřejmě většina lidí v naší moderní evropské civilizaci již nemá, totiž že nebude muset žít od nuly. Bude psát další kapitolu z mnohem delšího příběhu, než je jen jeho život. Bude moci navazovat. Nebude muset zabíjet svého Ábela. Nebude muset stavět s ostatními novou babylonskou věž. Nebude muset stavět novou záchranou loď pro své nejbližší. Nebude muset znova podnikat cestu z Egypta do Palestiny.

Text kázání v pdf.