Horní Dubenky >Kázání z neděle 20. po Trojici 2.11.2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z neděle 20. po Trojici 2.11.2014

Genesis 8,15-22

15I promluvil Bůh k Noemu: 16„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 17Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí.“ 18Noe tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů. 19Všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. 20Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. 21I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. 22Setba   i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.

Text kázání v pdf.