Horní Dubenky >Kázání z neděle 13. po Trojici 14. září 2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z neděle 13. po Trojici 14. září 2014

Matouš 6,1-4

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

mp3 (14 min.)