Horní Dubenky >Kázání z 23. března 2014
zobrazit menu Úvodní strana

Kázání:

Kázání z 23. března 2014

Žalm 121

1 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

2 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

4 Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.

6 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.

7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

 

mp3 (20 minut)