Horní Dubenky >Rozhovor
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Rozhovor

Rozhovor

Rozhovor osobního charakteru, tradičně zpověď, je službou církve pro své členy i pro lidi zvenčí. Jedná se o soukromý rozhovor s garancí naslouchání a zachování (aktivní i pasivní) mlčenlivosti. Takový rozhovor může poskytnout farář či jiný člen církve, který má důvěru zpovídajícího se, umí naslouchat a zachovat mlčenlivost.

Zpověď není v evangelickém prostředí svátostí, ani není povinnou podmínkou plnohodnotného křesťanského života. Je dobrovolnou možností, která však vyrůstá z přirozené lidské potřeby dostat ze sebe ven to, co je pro člověka nějak vnitřně těžké. Zpověď či důvěrný rozhovor je též přirozenou součástí sdílení lidských starostí (hříchů i vin) mezi lidmi, které spojuje pouto víry a vzájemné důvěry.

Proč osobní rozhovor?

 • Musím ze sebe dostat něco ven.
 • Potřebuji, aby mi někdo naslouchal.
 • Chci někomu důvěřovat.
 • To, co mě trápí, je hluboko uvnitř.
 • Zhřešil jsem a nevím, jak z toho ven.
 • Jsem zoufalý z toho, co se mi přihodilo.
 • Chci najít novou cestu.
 • Toužím po odpuštění.
 • Chci využít ochrany zpovědního tajemství.
 • Chci mluvit jen mezi čtyřma očima.
 • Bojím se konce.

 

Horní Dubenky > Rozhovor