Horní Dubenky >Pro dospělé
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Pro dospělé

Pro dospělé

Centrem setkávání v našem sboru jsou a zůstávají nedělní bohoslužby - i tak ale máme další příležitosti se spolu setkávat, sdílet, modlit, navštěvovat, podporovat se...

 

(aktuální rozpis termínů akcí v kalendáři)

 

BOHOSLUŽBY - každou neděli a o křesťanských svátcích slavíme bohoslužby v evangelickém kostele v Horních Dubenách. V minulosti byly slaveny bohoslužby také v kazatelcké stanici v Počátkách (kaple CČSH v Tyršově ulici) - nyní jezdí počátečtí  na bohoslužby do Horních Dubenek a můžeme tak nedělní bohoslužby slavit ve větším společenství  (je možné domluvit společnou dopravu auty). Svatou večeři Páně slavíme 8x do roka jako vzpomínku na Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky, také jako povzbuzení a posilu v našem společenství víry a konečně jako předjímku nebeské hostiny, kterou s nadějí očekáváme.

ROZHOVORY OKOLO STOLU - po každých bohoslužbách zveme ke společnému sdílení u kávy a čaje na farní zahradě nebo na faře. O občerstvení se vzorně starají členky sboru.

BIBLICKÉ HODINY - se konají v období Adventu a v postní době v domácnostech jednotlivých členů sboru (Horní Dubenky, Batelov, Počátky, Leskovec - dle aktuálního rozpisu). Při setkání můžete očekávat biblickou úvahu, promýšlení biblického či literárního textu, reflexe aktuálního dění. Při setkání se také modlíme. Nedílnou součástí je také sdílení radostí či starostí a občerstvení. Společná doprava auty je možná, lze domluvit.

ŠKOLKA PRO DOSPĚLÉ - cyklus volně navazujících otevřených večerů s jídlem a rozhovorem na předem dohodnutá témata (čtrnáctidenně leden až březen)

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ v Domě s pečovatelskou službou (v adventu a postu) v Horní Cerekvi

PARRÉSIA - od roku 1995 sborem organizovaný letní divadelní festival, série několika letních kulturních akcí v kostele nebo na volném prostranství vedle kostele - viz odkaz

KULTURA NA VSI - v návaznosti na letní festival Parrésia připravujeme "dva měsíce před létem a dva měsíce po létě" kulturní akce, na které zveme širokou veřejnost - akustické koncerty v kostele, přednášky na faře, výstavy, prodejní stánky chráněných dílen apod. (nutné sledovat aktuální informace v kalendáři)

SHROMÁŽDĚNÍ na svátek M. J. Husa - 6. července dříve u pomníku u rybníka Boru, v současnosti na farním dvoře kolem stolu

SHROMÁŽDĚNÍ U STUDÁNKY PÁNĚ - zpravidla čtvrtou srpnovou neděli shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání, v lese pod vrcholem Javořice. Společné slavení evangelických bohoslužeb + přednáška na aktuální téma. Viz odkaz. Na místo je možné putovat pěšky nebo využít sborem organizované autobusové dopravy (nutné sledovat aktuální informace v kalendáři)

LOUČENÍ SE S LÉTEM - poslední letní pátek otevřený piknik s grilováním na farním dvoře. Akce pro širokou veřejnost, možnost neformálního seznámení se.

VÝTVARNÉ DÍLNY - sobotní otevřené setkání na faře - pletení advenntích věnců, vyrábění drobných dekorací, pletení košíků apod. Možnost neformálních rozhovorů při občerstvení. (nutné sledovat aktuální informace v kalendáři)

PRACOVNÍ SETKÁNÍ - v sezóně zpravidla jednou týdně dle domluvy. Fyzická práce a zasloužená svačina - drobné opravy a udržba sborového majetku, úklid kostela apod.

VELIKONOČNÍ PĚŠÍ VÝLET - na Velikonoční pondělí po obědě

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO DIVADLA - zpravidla jednou za rok, nejčastěji do brněnského divadla Husa na provázku

 

-------------------

Další služebnosti a služby:

Svátost KŘTU - svátost, kterou přijímá člověk na znamení toho, že uvěřil Kristovu evangeliu a chce žít v plném společenství s Kristem i s konkrétním křesťanským společenstvím (tj. v našem případě v evangelickém sboru). Podrobně odkaz

Svátost VEČEŘE PÁNĚ (ekumenicky "eucharistie") slavíme 8x do roka jako vzpomínku na Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky, také jako povzbuzení a posilu v našem společenství víry a konečně jako předjímku nebeské hostiny, kterou s nadějí očekáváme. Do společenství kolem stolu Páně má přístup každý, kdo vyznává Krista, věří a má ochotu odpustit. Malým dětem je namísto vysluhování požehnáno. Je zvykem, že dorostenci poprvé přístupují k večeři Páně v den své konfirmace. U dospělých není konfirmace podmínkou. Podmínkou není ani křest, jelikož se předpokládá, že každý kdo vyznává Krista, věří a má ochotu odpustit, se nechá v blízké době i pokřtít.

SVATBA - jako křesťanský obřad je službou církve, kdy vyprošujeme požehnání pro manželství snoubenců. Více v odkaze

POHŘEB - je službou církve v těžkém období po úmrtí blízkého člověka. Pohřeb je osvědčeným rituálem, který napomáhá truchlícím lidem důstojnému rozloučení se se zemřelým. Dochází při něm k vyslovení vděčnosti za život, prosby o odpuštění a potřeby smíření. Více v odkaze

ROZHOVOR - více v odkaze

NÁVŠTĚVY - doma, v nemocnici, v domově důchodců, v léčebně, ve vězení

svátost večeře Páně v nemoci

DOVOZ na bohoslužby či jiné sborové akce

 

 

 

Horní Dubenky > Pro dospělé