Horní Dubenky >Pro děti
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Pro děti

Pro děti

Děti se jednou stanou dospělými a dost možná nám budou v lecčems podobní. Proto patří do církve a církev jim ve své službě věnuje celkem zvláštní pozornost.

 

Program pro děti

  • BIBLICKÉ PŘÍBĚHY na školách - ve školním roce farář vyučuje náboženství na škole. Volnočasová aktivita nabízená školním dětem po vyučování. Vyprávíme si příběhy z Bible a zkoumáme, jestli nám mají co dát pro život. Setkání dětí vede k utváření základů života v jeho kulturně-sociálně-etickém rozměru. Povídáme si a přemýšlíme o člověku a o Bohu. Hrajeme divadlo - přehráváme si   třeba podobenství nebo biblické příběhy. Kreslíme - to o čem si povídáme se pokoušíme ztvárnit. Zpíváme - za doprovodu kytary. Hrajeme společně hry. Podmínkou účasti není členství v církvi. V současnosti (školní rok 2017/2018) probíhají tato setkávání na základní škole v Horních Dubenkách (čtvrtek 13,00) a na základní škole v Horní Cerekvi (pondělí 13,00)

 

  • BIBLICKÁ HODINA pro děti NA FAŘE - setkávání dětí pro porozumění biblické zvěsti protkané písničkami a hrou. Cílem je představit dětem křesťanský pohled na svět, otevřít Bibli a její příběhy, podnítit dětské myšlení v diskuzi nad etickými problémy a konfrontovat křesťanská východiska s každodenním životem. Mladší děti (cca od 5 do 8 let) se scházejí ve čtvrtek od 15 hodin, starší děti (cca od 10 let) pak také ve čtvrtek od 16,30 hodin. - fotky -

 

  • V neděli ve školním roce je v čase bohoslužeb k dispozici program pro malé děti, který nazýváme NEDĚLNÍ ŠKOLA. Do "nedělky" odcházíme všichni společně po tzv. "slovu dětem" - krátké tématické promluvě faráře určené nejen malým posluchačům (cca po 15 minutách od začátku bohoslužeb). V nedělní škole se neučí, nezkouší, hlavně se hraje a povídá - hravou formou seznamujeme děti s biblickými příběhy, připreveno je kreslení, vyrábění, hraní, zpívání - to vše podle aktuálního zájmu a potřeby rodičů, kteří přijdou do kostela se svými dětmi.

 

  • V létě sbor pořádá desetidenní LETNÍ TÁBOR skautského typu, tedy stanový tábor v přírodě s celodenním tematickým programem. Každý rok nás provází série biblických příběhů, zpívání ze Svítáku a hlavně spousta her a nejrůznějšího blbnutí. A taky jídlo z polní kuchyně! Podmínkou účasti není členství v církvi - jen je dobré, aby dítko umělo přijímat naše křesťanské důrazy a vnímat naše konání s otevřeností.  - fotky -

 

  • O Vánocích, zpravidla čtvrtou adventní neděli, sehrají děti (menší i větší i největší) v kostele VÁNOČNÍ DIVADLO. Divadlo se pilně nacvičuje několik týdnů před Vánocemi. Nechybí kostými, kulisy, osvětlovač, zvukař a nápověda - hrajeme a zpíváme amatérsky, ale o to s větším zápalem a chutí.  - fotky -

 

  • KONFIRMAČNÍ CVIČENÍ je tradiční název pro setkávání dětí mládežnického věku (cca kolem 15ti let), které je určeno pro zájemce z řad těch, kdo byli pokřtěni jako nemluvňátka a nyní již chtějí (či mohou) udělat si na křesťanskou víru vlastní poučený názor. Setkání jsou tematická, nejvíce se společně diskutuje, během dvou kalendářních let se sejdeme zhruba 25x. Vše je pak zakončeno konfirmační slavností v kostele.

 

Horní Dubenky > Pro děti