Horní Dubenky >Pohřeb
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Pohřeb

Pohřeb

Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších událostí v životě. Církev nabízí pozůstalým možnost důstojného rozloučení se zemřelým. Jádrem pohřebních bohoslužeb je ujištění o Boží milosti a Kristově vzkříšení, z něhož plyne naděje odpuštění hříchů a věčného života v Boží blízkosti. Při bohoslužbách zaznívá také připomenutí života zesnulého a jeho odevzdání Pánu Bohu.

Pohřeb je příležitostí sdílet zármutek a pláč, ale i vděčnost a naději v širším společenství. Sílící tendence nekonat žádnou veřejnou formu rozloučení se zemřelým nepomůže vyhnout se bolesti ani se vyrovnat se ztrátou. Veřejné a společné rozloučení může pomoci přijmout skutečnost smrti, současně mohou pozůstalí najít ve společenství lidskou blízkost i podporu.

Pohřeb se koná v kostele, na hřbitově, v obřadní síni nebo v krematoriu, podle místních podmínek a zvyklostí. Je vhodné, aby pozůstalí přišli nejprve za kazatelem a domluvili s ním datum, podobu a místo pohřbu, případně obsah smutečního oznámení, a teprve potom dojednali vše ostatní s pohřební službou. Kazatel pozůstalým také nabídne setkání před pohřbem, při kterém je možné hlouběji hovořit o zesnulém, o nastalé ztrátě, o naději, kterou lze nalézt u Boha. Také v těžké době po pohřbu může kazatel podle potřeby a situace doprovázet pozůstalé v jejich zármutku.

 

Podoba pohřebního obřadu je volitelná - vzniká po domluvě pozůstalých s farářem a s přihlédnutím k přáním zesnulého člověka.

Podmínkou církevního pohřbu není členství v církvi. Tato služba je poskytována každému člověku na základě jeho přání a na základě křesťanské úcty ke každému člověku bez rozdílu.

Další službou církve je doprovázení na cestě smutku. V církvi žijí lidé, mezi nimiž je možno nalézt spřízněnou duši k rozhovorům, k svěřování, k překonávání tíhy samoty. Lidé, kteří zažili podobnou bolest člověku mohou pomoci vidět i vlastní bolesti jako zcela normální a přiměřené.

Kdykoliv lze požádat faráře k osobnímu rozhovoru či zpovědi. Farář může též sprostředkovat jinou odbornou či občanskou pomoc pro truchlící.

 

Praktická doporučení

Máte-li zájem o církevní pohřeb Vašeho blízkého zemřelého, ozvěte se telefonicky faráři nejpozději během domluvy s pohřební službou, aby bylo možno dohodnout všem stranám vyhovující termín pohřbu.

 

Horní Dubenky > Pohřeb