Horní Dubenky >Parrésia
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Parrésia

Parrésia

Hornodubenský sbor připravuje již od roku 1995 na léto sérii kulturních akcí - festival slova a divadla PARRÉSIA - ráj srdce a labyrint světa.

 

Zveme širokou veřejnost do kostela a před kostel v Horních Dubenkách - v roce 2017 je to již 22. ročník - 2018 PLAKÁT

-------------------------------------------------------------

PODROBNĚ K PROGRAMU 2018

Zlidovělé písně evangelíků velkolhoteckých - výstava

Škola Malého Stromu - divadlo

KOBA - divadlo

Cirkus necirkus - divadlo

Don Šajn - divadlo

Loučení se s létem

Studánka Páně

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Slovo Parrésia je řecké novozákonní slovo, které podle Součkova Řecko-českého slovníku k Novému zákonu znamená: otevřenost řeči, svoboda slova, veřejnost, neohroženost, upřímnost vůči lidem, radostná důvěra vůči Bohu. Podtitul Ráj srdce a Labyrint světa vyjadřuje hlavní koncepci letního festivalu Parrésia, tedy bohoslužby jakožto ráje srdce a divadla jako labyrintu světa. Navazuje také na středověkou souvislost divadla a bohoslužby, kdy komedianti hrávali na prostranstvích vedle kostelů.

 

Základní kámen této akci položil farář českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách Štěpán Hájek, dramaturg a šéf Centra experimentálního divadla v Brně Petr Oslzlý a děkan difa JAMU, bývalý šéf činohry Národního divadla v Praze Josef Kovalčuk. První ročník festivalu byl v roce 1995, v roce 2016 proběhl již dvacátý ročník fetivalu - dvacetileté ohlédnutí. Běhěm trvání festivalu se měnili faráři hornodubenckého sboru a tím pádem také hlavní organizátoři festivalu - tak jako je každý člověk jiný, tak i každý ročník festivalu nese stopy osobností, které jej připravují a organizují - zákald ale zůstává stejný: přizvat širokou veřejnost ke Slovu a divadlu.

 

---------------------------------------------------------------


 

2018 PLAKÁT

2017 PLAKÁT

2016 PLAKÁT

2015 PLAKÁT

2013 PLAKÁT

2012 PLAKÁT

2011 PLAKÁT

2010 PLAKÁT

2009 PLAKÁT

2008 PLAKÁT

2007 PLAKÁT

2006 PLAKÁT

2005 - 1995

v letech 2001 a 2014 se festival nekonal

 

Horní Dubenky > Parrésia