Horní Dubenky >Kázání
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Kázání

Kázání

"Cokoliv a od kohokoliv je dobře řečeno, pokládám za své."

"Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil pro sebe."

obojí Seneca (současník Ježíšův)

Slavnostní bohoslužba ke 100.výročí založení ČCE

Přenos bohoslužeb z Pardubic ze dne 29. září 2018  - ZDE V ODKAZE

Kázání při instalaci nového faráře - 16.října 2016

Efezským 6, 10-17   text kázání PDF

Kázání k svátku sv. Trojice 2015

Izajáš 6,1-8 Je to možné zažít ještě jednou, Pane? Modlí se věřící člověk. Mohu ještě jednou pocítit tu léčivou bolest tvého odpuštění? Mohu ještě jednou zažít to, že i z velké...

Kázání na 2. postní neděli 2015

Marek 12,1-9 Jsi  a  vždy  budeš  nájemník,  člověče.  Budeš  respektovat  majitele.  Nebudeš  se  za  něj vydávat. Nebudeš si hrát na toho, kterému to všechno patří. Máš svou...

Kázání ze 3. postní neděle 8. 3. 2015

Žalm 34 (mravoučná encyklopedie v šesti dílech) I. 1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel . 2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,...

Masopustní 15. 2. 2015

Ámos 5,18-24 Nebylo by tam něco přívětivějšího? Dvacet deka pochvaly, deset deka potěšení a třicet deka odpuštění - tak asi. Pak by to snad vyhovovalo našim potřebám. Kdybys nás...

Po Zjevení Páně 25. 1. 2015

Izajáš 60,1-11 Když prorok ohlašuje: "Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a lodě mořské už zdávna" - kazatel sloužící na pobřeží Středozemního moře, aby měl odvahu to před lidmi...

Vánoční kázání 25.12.2014

Lk 2,15-20 a Lk 9,46-48 Když se člověku podaří vidět důvod k radosti, když se podaří přijmout třeba malé dítě se vší jeho zranitelností a nezpůsobilostí, která k dítěti patří -...

Vánoční kázání 24.12.2014

Izajáš 11,1-4a Naděje je nakažlivá. Vezmete konec provázku a dáte ho druhému do ruky - a on cítí to napětí, které naděje vytváří. Každý z nás měl ve svém životě někoho, kdo nás...

Kázání ze 3. adventní neděle 14.12.2014

Izajáš 65,1-2.8 Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. 2Po...

Kázání z posl. neděle círk. roku 23. 11. 2014

Matouš 18,18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi.   Připoutávejte k sobě ty, kteří k sobě mají...

Kázání z neděle 20. po Trojici 2.11.2014

Genesis 8,15-22 15I promluvil Bůh k Noemu: 16„Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 17Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu...

Předchozí 1 2 Následující

 

Horní Dubenky > Kázání