Horní Dubenky >Kázání
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Kázání

Kázání

"Cokoliv a od kohokoliv je dobře řečeno, pokládám za své."

"Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil pro sebe."

obojí Seneca (současník Ježíšův)

Podobenství se Zátopkem

  „Požehnaný Bůh a Otec Pána Ježíše našeho Ježíš Krista, kterýž podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. „ 1 Pe...

VELKÝ PÁTEK 2020

Prožijte velkopáteční bohoslužby online:   Bohoslužba z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze ve Strašnicích je na tomto odkazu :...

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ 2020

prožijte radost z velikonoční neděle online:   Na Boží hod velikonoční (neděle Vzkříšení Páně) sdílíme mnohé textové, audio i video materiály pro domácí pobožnosti - ZDE najdete...

Slavnostní bohoslužba ke 100.výročí založení ČCE

Přenos bohoslužeb z Pardubic ze dne 29. září 2018  - ZDE V ODKAZE

Kázání při instalaci nového faráře - 16.října 2016

Efezským 6, 10-17   text kázání PDF

Kázání k svátku sv. Trojice 2015

Izajáš 6,1-8 Je to možné zažít ještě jednou, Pane? Modlí se věřící člověk. Mohu ještě jednou pocítit tu léčivou bolest tvého odpuštění? Mohu ještě jednou zažít to, že i z velké...

Kázání na 2. postní neděli 2015

Marek 12,1-9 Jsi  a  vždy  budeš  nájemník,  člověče.  Budeš  respektovat  majitele.  Nebudeš  se  za  něj vydávat. Nebudeš si hrát na toho, kterému to všechno patří. Máš svou...

Kázání ze 3. postní neděle 8. 3. 2015

Žalm 34 (mravoučná encyklopedie v šesti dílech) I. 1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel . 2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,...

Masopustní 15. 2. 2015

Ámos 5,18-24 Nebylo by tam něco přívětivějšího? Dvacet deka pochvaly, deset deka potěšení a třicet deka odpuštění - tak asi. Pak by to snad vyhovovalo našim potřebám. Kdybys nás...

Po Zjevení Páně 25. 1. 2015

Izajáš 60,1-11 Když prorok ohlašuje: "Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a lodě mořské už zdávna" - kazatel sloužící na pobřeží Středozemního moře, aby měl odvahu to před lidmi...

Vánoční kázání 25.12.2014

Lk 2,15-20 a Lk 9,46-48 Když se člověku podaří vidět důvod k radosti, když se podaří přijmout třeba malé dítě se vší jeho zranitelností a nezpůsobilostí, která k dítěti patří -...

Vánoční kázání 24.12.2014

Izajáš 11,1-4a Naděje je nakažlivá. Vezmete konec provázku a dáte ho druhému do ruky - a on cítí to napětí, které naděje vytváří. Každý z nás měl ve svém životě někoho, kdo nás...

 

Horní Dubenky > Kázání