Horní Dubenky >Historie sboru
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Historie sboru

Historie sboru

STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN SBORU

Na pomezí Čech a Moravy byla již před Tolerančním patentem ohniska nekatolických (protestantských) hnutí. Částečnou svobodu vyznání přinesl zdejším nekatolíkům toleranční patent vydaný 13. října 1781. Telčská katolická šlechta hned nedovolila hornodubeneckým evangelíkům, aby vytvořili vlastní evangelický sbor a bylo jim doporučeno, aby chodili na bohoslužby do sboru Velká Lhota u Dačic. Hornodubenečtí evangelíci se s tímto nouzovým stavem na dlouho nespokojili a opět začali prosit vrchnost o povolení zřízení vlastního sboru.

Po velkém úsilí bylo konečně výnosem z 14. 11. 1783 povoleno zřízení vlastního evangelického sboru. Sbor povolal faráře maďarského původu Ondřeje Lazányiho za svého prvního kazatele, který byl instalován 8. ledna 1784. Z počátku byly bohoslužby ve stodole Ondřeje Krejčího. Ovšem všichni evangelíci toužili po stavbě vlastního chrámu. Stavba začala 26. dubna 1786 a kostel (toleranční modlitebna a. v.) byl vysvěcen již 22. října 1786. Rychlost výstavby svědčí o tom, s jakou horlivostí evangelíci z Horních Dubenek a okolí trvali na zřízení vlastního chrámu Páně.

V prvních stočtyřicetišesti letech trvání sboru se v Horních Dubenkách vystřídali pouze 3 faráři. Budiž to chápáno tak, že farářům se v Dubenkách líbilo a bylo taky o ně slušně postaráno po stránce hmotného zabezpečení.

Faráři sboru:

 • 1783 - 1835 Ondřej Lazányi (1758-1835)
 • 1836 - 1883 Petr Novák (1806-1883)
 • 1884 - 1929 Pavel Ferdinand Lanštják (1856-1935)
 • 1929 - 1932 Jan Srtnad (1904-1998)
 • 1933 - 1949 Vilém Řehák (1877-1968)
 • 1950 - 1965 Pavel Janeczek (1911-1985)
 • 1965 - 1973 Jaromír Jašek (1926)
 • 1974 - 1981 Pavel Kašpar (1950)
 • 1981 - 1987* Petr Brodský (1947)
 • 1987 - 1999 Štěpán Hájek (1960)
 • 2003 - 2015 Tomáš Vítek (1977)
 • 2016 - ...  Hynek Tkadleček (1963)

Třetí kazatel sboru farář Pavel F. Lanštják byl nejen ve sboru velmi oblíben a byl považován za všeobecnou autoritu a buditele mnoha dobrodiní v širokém okolí. Za jeho působeni byl vztyčen památník Husitům padlým v bitvě u rybníka Krvavec dne 28. června 1923, a další pomníky v okolí.

Na samém konci 20. století byl farářem Štěpán Hájek, jehož pozoruhodným počinem bylo zavedení letního kulturního festivalu "Parrésia", který se dodnes každoročně koná. Sestavil a napsal knihu Dějiny evangelické církve v Horních Dubenkách.

Vlastní knížka o dějinách sboru se skládá ze dvou dílů.

Díl první, o předchůdcích a prvním století (1781-1883) pojednávající, je přetištěná část knihy Památník věnovaný duchovnímu pastýři Pavlu F. Lanštjákovi v upomínku na věrnou službu v letech 1884-1929.

Díl druhý, o druhém století (1883-1987) pojednávající, je vlastním dílem faráře Š. Hájka. Kniha vypráví příběh našeho hornodubeneckého sboru od nejasných počátku (kořeny v hnutí Valdenských) do do roku 1986. V závěru nalezneme 15 příloh, seznam farářů sboru (1783-1999) a soupis členů staršovstva sboru v letech 1885 - 1995.

DĚJINY EVANGELICKÉ CÍRKVE V HORNÍCH DUBENKÁCHKniha - DĚJINY EVANGELICKÉ CÍRKVE V HORNÍCH DUBENKÁCH

Autoři: Pavel Ferdinand Lanštják, Štěpán Hájek
Fotografie na obálce: Jan Krejčí

Vytiskl: ARCH, Brno
Vydalo EMAN ve spolupráci s Farním sborem ČCE Horní Dubenky
Heršpice 2000
Náklad: 500 výtisků
ISBN 80-86211-14-2

Knihu je možné zakoupit nejlépe osobně ve sboru v Horních Dubenkách, nebo objednat na adrese sboru.

Cena knihy při osobním odběru je 120,-Kč.

Kniha - PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ DUCHOVNÍMU PASTÝŘI PAVLU F. LANŠTJÁKOVI V UPOMÍNKU NA VĚRNOU SLUŽBU V LETECH 1884-1929.PAMÁTNÍK VĚNOVANÝ DUCHOVNÍMU PASTÝŘI PAVLU F. LANŠTJÁKOVI V UPOMÍNKU NA VĚRNOU SLUŽBU V LETECH 1884-1929.

Vydalo: Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách na Moravě.
Tiskli Jaroš a spol. v Praze XI. Žižkově, 1929

Památník obsahuje Dějiny ČCE H.Dubenky od počátku do první světovou válku od Pavla F. Lanštjáka a dále soubor vzpomínek a poděkování bratří panu farářovi ke konci jeho působení.

PŘÍBĚHY NOVÝCH POČÁTKŮKniha - PŘÍBĚHY NOVÝCH POČÁTKŮ

Autor: Štěpán Hájek
EMAN 1994

Třiadvacet kázání na první kapitoly Bible (Genesis 1 - 11), která byla přednesena v Horních Dubenkách od července 1993 do února 1994.

JAN ŠIMEK - PŘÍBĚHY SOCH instalace před kostelem v Horních Dubenkách Kniha - JAN ŠIMEK - PŘÍBĚHY SOCH

Autor: Petr Oslzlý (editor)
Atlantis, CED Brno 1998
příběhy - svědectví - myšlenky - sochy - akce - dokumentace / instalace před kostelem v Horních Dubenkách "PROMĚNA" 1996 (dřevo - kámen, v.400)

Horní Dubenky > Historie sboru