Horní Dubenky >Finance
zobrazit menu Úvodní strana
Horní Dubenky > Finance

Finance

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách


FINANCE SBORU OBECNĚ

* Běžný provoz sboru (elektřina, plyn, voda, povinné odvody repartic a do personálního fondu, chod kanceláře, nafta, běžná údržba apod.) je financován jen a pouze ze sbírek a saláru – tj. příspěvek každého výdělečně činného člena sboru.

* Na většinu kulturních, výtvarných a volnočasových aktivit, které se v našem sboru dějí, sháníme finanční dotace, tak aby bylo možné je organizovat a nabízet pro příchozí za dobrovolné vstupné.

* personální fond - díky probíhající odluce církve od státu, klesá příspěvek státu na plat kazatele a finální stavem bude, že každý sbor musí financovat mzdové náklady svého kazatele sám. Jako pomoc pro rozvolnění období, kdy nastane finální odluka církví od státu, je zřízen ústředím naší církve tzv. personální fond. Sem odvádí každý sbor každoročně se zvyšující příspěvek na plat kazatelů. (pro náš sbor je to v roce 2020 156 tisíc Kč)

* dále každý sbor odvádí povinné repartice - příspěvek na provoz seniorátu a povšechné církve

Záleží tedy na členech sboru, zda jsou a budou schopni do budoucna financovat svůj sbor. Ideálním způsobem podpory pro členy je pravidelná měsíční platba saláru na účet sboru, tak aby byl příjem sboru predikovatelný a zároveň rozvolněn na průběh celého roku.

- Doporučená výše saláru je přibližně 3-5% přijmu člena. Jako podpora je vedena kampaň 5% a hlavu vzhůru

 

ÚDAJE PRO PLATBU

Platba salárů či darů trvalým příkazem v bance je ideální způsob, jak přispívat na provoz sboru. Představuje to rozvržené příjmy/výdaje do pravidelných splátek po celý rok + sbor má přehled o toku financí a může lépe plánovat tzv. „počítat s příjmem“ + dárce/salárník má výdaje rozvrženy po celý rok po menších částkách.

Dar nebo salár je možné platit také v hotovosti ve farní kanceláři, nicméně přednostně využívejte prosím bankovní převod:

* číslo bankovního účtu 26 00 334 134/2010 (Fio banka)

* IBAN CZ1920100000002600334134

 

Pro obvyklé platby Vás žádáme o uvedení následujících variabilních symbolů:

682250 salár - info ZDE

682200 dar na opravu varhan - info ZDE

682300 dar sboru

682400 dar na odstranění dřevomorky - info ZDE

682100 sborové sbírky

 

U ostatních plateb použijte prosím „zprávu pro příjemce“, kde uvedete účel zaslaných peněz.

Platby bez uvedeného variabilního symbolu či uvedení účelu jsou přijímány jako dar sboru (VS 682300)

Všem dárcům rádi vyhotovíme potvrzení pro odečet z daní. Pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné či firmu toto potvrzení či darovací smlouva umožní snížit si základ daně z příjmu až o 10%.

 

FINANČNÍ VÝZVY

Jedná se o velké výdaje, narážející na limity našeho rozpočtu. Jsou to především o opravy kostela a fary. Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost ví, že je to nekonečný proces a s kostelem to není jiné.

Během posledních let se nám podařilo ufinancovat značné investice do obnovy kostela. Je třeba si ale přiznat, že se to povedlo i díky velmi štědrým darům, které přišli jednak od ústředí naší církve (Jeronýmova jednota) nebo zcela jednorázově od jednotlivých dárců  nebo organizací mimo náš sbor (např. HEKS) Tyto dary nás velmi povzbudily, ale zároveň nás značně zavazují, abychom vložené prostředky zúročili. Nesmíme tedy propadnout falešnému pocitu, že máme hotovo a nic dalšího nás nečeká.

Máme za sebou:

Obnova kostela (více v článcích v archivu Obnova kostela, Informační panely, V. fáze)

Máme před sebou:

* Oprava varhan - čeká nás generální oprava varhan, již jsme zainvestovali do nového ventilátoru, pomalu hledáme realizační firmu a vyhodnocujeme finanční možnosti. Příští rok (2021) bychom rádi zahájili.

* Oprava zdroje vytápění a ohřevu teplé vody (TUV) na faře. Do zimy (2020) chceme vyměnit dosluhující plynový kotel a elektrický bojler. Obě zařízení jsou již v "posledním tažení" a nový nástupce bude úspornější.

* Sanace dřevěného soklu pod lavicemi v kostele. Sokl je napaden dřevokaznou houbou a bude muset být sanován. Připravujeme posudek a návrh řešení. Je to výdaj neplánovaný, ale neodkladný, aby se minimalizovali škody na inventáři kostela.

* Běžný provoz sboru (elektřina, plyn, voda, povinné odvody repartic a do personálního fondu, chod kanceláře, nafta, běžná údržba apod.) je financován jen a pouze ze sbírek a saláru – tj. příspěvek každého výdělečně činného člena sboru.

 

* Na většinu kulturních, výtvarných a volnočasových aktivit, které se v našem sboru dějí, sháníme finanční dotace, tak aby bylo možné je organizovat a nabízet pro příchozí za dobrovolné vstupné.

 

* personální fond - díky probíhající odluce církve od státu, klesá příspěvek státu na plat kazatele a finální stavem bude, že každý sbor musí financovat mzdové náklady svého kazatele sám. Jako pomoc pro rozvolnění období, kdy nastane finální odluka církví od státu, je zřízen ústředím naší církve tzv. personální fond. Sem odvádí každý sbor každoročně se zvyšující příspěvek na plat kazatelů. (pro náš sbor je to v roce 2020 156 tisíc Kč)

 

* dále každý sbor odvádí povinné repartice - příspěvek na provoz seniorátu a povšechné církve

 

 

Záleží tedy na členech sboru, zda jsou a budou schopni do budoucna financovat svůj sbor. Ideálním způsobem podpory pro členy je pravidelná měsíční platba saláru na účet sboru, tak aby byl příjem sboru predikovatelný a zároveň rozvolněn na průběh celého roku.

Horní Dubenky > Finance